Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κρήτη
Μαρία Κοζυράκη με Μαρία Παπαδάκη

Προγραμματισμένη συνάντηση είχε στο Ηράκλειο χθες η Συντονίστρια Μαρία Κοζυράκη με την εκπρόσωπο  του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), κα Μαρία Παπαδάκη, στην Κρήτη  με αφορμή τις δράσεις που υλοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές, Επανένταξη και Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας (AVRR/OCAVRR) για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Παρουσιάζοντας αρχικά τους τρόπους και τις δομές οργάνωσης και διαχείρισης των δράσεων ένταξης μεταναστών στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα στέγασης και εργασίας, στη συνέχεια κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν οι ενέργειες και διαδικασίες που διευκολύνουν την εθελούσια επιστροφή μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, με επιπλέον αναφορά στους τρόπους συνεργασίας με Μ.Κ.Ο. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Συντονίστρια ευχαρίστησε την κα Παπαδάκη για την ολοκληρωμένη εικόνα που παρουσίασε ως προς την εφαρμογή και πορεία υλοποίησης των υφιστάμενων πρωτοβουλιών του ΔΟΜ στους νομούς της Κρήτης, με έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός μεταναστών και αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβεβαίωσε την εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τη συνέχιση και ευόδωση της καλής συνεργασίας με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του τόπου μας. 

Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΕΤΑΜΕ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos