Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, δια ζώσης, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου
από παλαιότερη συνεδρίαση

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, την Τετάρτη  7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣοδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης(σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1.Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Αποκατάσταση των ζημιών στο κολυμβητήριο – «φάντασμα» στο Ακρωτήρι Χανίων και το σχέδιο για Στάδιο Κλασσικού Αθλητισμού και γηπέδων άλλων αθλημάτων».

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.1  Έγκριση Προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της  Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ - (εισηγήτρια η κα Χουδετσανάκη - Γιακουμάκη Ειρήνη, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέαΠΚ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Ειδική Έκθεση - Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Αξιολόγησης και Χαρακτηρισμού της περιοχής Παλίγκρεμνου Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.  εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ.)
3.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1  Έγκριση επιχορήγησης σε είδος στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας  για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4662/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,σύμφωνα με την εισήγηση από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου.(εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου
3.2  Παράταση της δυνατότητας δόμησης γηπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων κειμένων σε εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την εισήγηση από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.- (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos