Σχόλια και Προτάσεις για το Τμήμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) που αφορά στην προστατευόμενη περιοχή “Νήσος Χρυσή και Μικρονήσι” (GR4320003)

Κατά την 2η συνεδρίαση (21-12-2021) της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή Δ. Ιεράπετρας, ορίστηκε πενταμελής ομάδα επιστημόνων για να εξετάσει το τμήμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές «Natura 2000» στην ανατολική Κρήτη που αφορά στη νήσο Χρυσή ώστε να συμβάλει η Επιτροπή με σχόλια, παρατηρήσεις  και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Το έργο της ομάδας εργασίας ολοκληρώθηκε στις 9-2-2022 και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό. Προτάθηκαν σημαντικές αλλαγές και προσθήκες ώστε η ΕΠΜ να εναρμονιστεί με το Σχέδιο Δράσης της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης» (ΦΕΚ 617/Δ’/2021) και με το Σχέδιο Δράσης ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68092/2152 «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας 2250* Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.» (ΦΕΚ 3723/Β’/2021).  Συνολικά προτείνεται η διαγραφή 8 προτάσεων, η τροποποίηση 5 δράσεων, η ένταξη 6 νέων δράσεων, καθώς και μικρές τροποποιήσεις σε επιτρεπόμενες χρήσης γης.

 Οι προτάσεις εστάλησαν στον Ανάδοχο της ΕΠΜ, στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, και στον ΟΦΥΠΕΚΑ και καταχωρήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο του ΥΠΕΝ.

Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι εξής (αλφαβητικά):

  • Άννα Καγιαμπάκη, Περιβαλλοντολόγος PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης,
  • Πέτρος Λυμπεράκης, Βιολόγος PhD, Έφορος Σπονδυλωτών Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστημίου Κρήτης,
  • Γεωργία Ξυλούρη, Δασολόγος, Γραφείο Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
  • Καλούστ Παραγκαμιάν, Βιολόγος, Διευθυντής Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και Συντονιστής της επιτροπής για την εφαρμογή και παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για τη νήσο Χρυσή,
  • Μανώλης Ρουκουνάκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
  • Δείτε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής επί της ΕΠΜ για τη νήσο Χρυσή εδώ 
  • Δείτε όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της «ΕΠΜ 9α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου (μέρους), Ηρακλείου και Λασιθίου»  εδώ
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos