Τηλεμετρία στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου
από την υπογραφή της σύμβασης

Ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Χερσονήσου προχωρά το επόμενο διάστημα με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού ύδρευσης και την εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών συντήρησης. Χθες υπογράφηκε η σχετική σύμβαση για το έργο:

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου στις Δημοτικές Ενότητες Μαλίων και Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου», συνολικού προϋπολογισμού 1.780.144 ευρώ, παρουσία του Δημάρχου, Γιάννη Σέγκου, του προέδρου της ΔΕΑΥΧ, Μανώλη Ματθαιάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «THALIS E.S. S.A. – ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΠΕ». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001609.

Αναλυτικότερα, το σύστημα θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), από 29 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), που θα εγκατασταθούν σε δέκα (10) δεξαμενές, (δέκα) 10 γεωτρήσεις, (ένα) 1 αντλιοστάσιο, (δύο) 2 σταθμοί διακλάδωσης και έξι (6) μικτοί σταθμοί (Γεωτρήσεις και Δεξαμενές). Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους ΤΣΕ θα μεταφέρονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία μέσω RF Modem που θα υπάρχουν στους Σταθμούς Ελέγχου.

Επιπλέον, στο Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης (ΕΔΥ) της Χερσονήσου και Μαλίων θα εγκατασταθούν τρεις (3) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ), πέντε (5) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) καθώς και πέντε (5) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης και Παροχής (ΤΣΕΠ+Π). Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους σταθμούς ΕΔΥ θα μεταφέρονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία μέσω του δικτύου επικοινωνιών GSM/GPRS.

Αντικειμενικός σκοπός του εν λόγω έργου είναι η συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της παροχής σε αγωγούς, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, γεωτρήσεις κ.λπ., η τιμή της πίεσης σε αγωγούς μεταφοράς του νερού και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του, με απώτερο σκοπό τη μείωση των διαρροών, την αύξηση της απόδοσης του δικτύου, την αύξηση της ζωής των σωληνώσεων με ταυτόχρονη μείωση των θραύσεων και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων νερού.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: