Και οι προστατευμένες κορυφογραμμές του δήμου Αγίου Νικολάου, εκπέμπουν SOS
ΣΧΟΟΑΠ

Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αδειοδοτήσεων  ΒΑΠΕ(βιομηχανικού τύπου αιολικά πάρκα)  από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε προστατευόμενες ευαίσθητες περιοχές NATURA 2000  αλλά και περιοχών που έχουν ενταχθεί σε ΣΧΟΟΑΠ  .  Μετά τις 70 γιγάντιες ανεμογεννήτριες περιμετρικά στην οροσειρά της  Δίκτης στο  Οροπέδιο  Λασιθίου – Καθαρού και τις άλλες  30 στην  οροσειράς  της Θρυπτής  η  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ( ΡΑΕ ) χορήγησε  και νέες  άδειες  παραγωγής με ευνοϊκότερους όρους  στην  Κ ΣΑΡΡΑΣ Α.Ε    στις κορυφές  της Ανατολικής  Σελένας   ΄΄Μαχαιρά ΄΄σε  υψόμετρο 1487 μ  13 ανεμογεννήτριες ισχύος 29,9 MW  και ΄΄Πέζα ΄΄ υψόμετρο 1425μ  16 ανεμογεννήτριες ισχύος 36,8 MW .

Η φτερωτή τις κάθε ανεμογεννήτριας είναι 71 μέτρα και το ύψος της υπερβαίνει τα 100 μέτρα και για να φανταστούμε το ύψος  ,5 πενταόροφες πολυκατοικίες η μια πάνω στην άλλη  .

Οι κορυφές Μαχαιράς , Πέζα,  Γυπές   βρίσκονται πάνω από  Ποτάμους – Αργυρόνερο και την   Νεάπολη  ) .

Οι κορυφές αυτές είναι ενταγμένες στο δίκτυο   NATURA  2000 ως ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας οικοτόποι  και προστατεύονται  από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών θα προκαλέσουν μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή . Το έργο προβλέπει διάνοιξη μεγάλων δρόμων πρόσβασης στις βουνοπλαγιές και  στις  κορυφές ,μεγάλες εκσκαφές για την θεμελίωση των ανεμογεννητριών (βάσεις από μπετόν 350τμ) και  εγκατάσταση  πυλώνων    μεταφοράς του ρεύματος.

Συνέπεια αυτών, η αλλοίωση του ορεινού ανάγλυφου της οροσειράς  καταστρέφοντας  ιερά κορυφής , ιστορικά μονοπάτια και μιτάτα  . Η βιοποικιλότητα, αποτελούμενη από σπάνια ενδημική χλωρίδα  θα κινδυνεύσει να εξαφανισθεί και θα υποβαθμισθούν  βιότοποι, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να θανατωθεί και  να εκτοπιστεί η προστατευόμενη ορνιθοπανίδα της περιοχής ( όρνια, γυπαετοί, χρυσαετοί) . 

Η εγκατάσταση των γιγάντιων ανεμογεννητριών  στην προστατευμένη  οροσειρά αποκλείει την  βιώσιμη ανάπτυξη  με  δραστηριότητες  φιλικές  προς το περιβάλλον, όπως ο εναλλακτικός  τουρισμός, η ανάπτυξη του ήπιου ορεινού χειμερινού αθλητισμού, η πεζοπορία, η ορειβασία, η παρατήρηση πουλιών  .

Η Δίκτη περιλαμβάνεται σε πιλοτικά σχέδια διαχείρισης περιοχών Νatura 2000 στο έργο LIFE-IP 4 NATURA στην Περιφέρεια Κρήτης

‘’Η προστατευόμενη περιοχή ΕΖΔ – πΤΚΣ «ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΑΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ» με κωδικό GR4320002 αποτελεί ορεινή περιοχή με διαφορετικούς τύπους δασών και χαρακτηριστικούς τύπους οικοτόπων με υψηλή βιοποικιλότητα, από τα οποία προκύπτουν σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η οικολογική σημασία της περιοχής οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία οικοτόπων (οι περισσότεροι καλά διατηρημένοι), στην πυκνή δασική και μακία βλάστηση, ενώ φιλοξενούνται χαρακτηριστικά ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα. Αρκετά από τα είδη χλωρίδας που καταγράφονται στη Δίκτη είναι στενοενδημικά και βρίσκονται αποκλειστικά στα βουνά της περιοχής.

Τα ενδιαιτήματα της περιοχής είναι πολύ  σημαντικά για πλήθος προστατευόμενων αρπακτικών ειδών ορνιθοπανίδας, που είτε φωλιάζουν στην περιοχή, εμφανίζονται σποραδικά.

Παράδειγμα αποτελούν ο γυπαετός (Gypaetus barbatus), το όρνιο (Gyps fulvus), ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο πετρίτης (Falco peregrinus), το χρυσογέρακο (Falco biarmicus), η κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax), ο γερακαετός (Hieraaetus pennatus) και ο σπιζαετός (Aquila fasciata). Για τον λόγο αυτό, η περιοχή έχει μερική χωρική αλληλοεπικάλυψη με την προστατευόμενη περιοχή (ΖΕΠ) GR4320010 «ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ – ΜΑΔΑΡΑ, ΔΙΚΤΗΣ» που θα ευνοηθεί σημαντικά από τις διαχειριστικές δράσεις που θα εφαρμοστούν στην περιοχή.  Επιπλέον, το GR4320002 παρέχει υδατικούς πόρους στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη (ύδρευση) προσφέροντας εξαιρετικής σημασίας υπηρεσίες για την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής’’

Πηγή: https://edozoume.gr

Υπενθυμίζουμε ότι το ΣΧΟΟΑΠ Νεάπολης (ΦΕΚ 383 ΑΑΠ/ 5-12-2012) προστατεύει την οροσειρά ως  περιοχή  απολύτου προστασίας ΠΕΠ Φ.1

Αναφέρει:

‘’ 3.1.5 ΠΕΠ – Φ.1 Περιοχές απολύτου προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

Καθορίζονται περιοχές απολύτου προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ΠΕΠ – Φ.1 στις οποίες εντάσσονται οικολογικά ευαίσθητες ζώνες, όπως σημειώνονται στο χάρτη Π2 και είναι:

1.    Το σύνολο της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR 432002, Δίκτυ: Οροπέδιο Λασιθίου – Καθαρό – Σελένα – Κράσι – Σελάκανο – Χαλασμένη Κορυφή που εμπίπτει χωρικά στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Βραχασίου, που περιλαμβάνει το  «Αζιλακόδασος» και το «Μαύρο Δάσος» και η ζώνη με υψόμετρο άνω των 600 μ. βόρεια της περιοχής αυτής,2.    οι περιοχές «Πασχαλίγος» και «Νερόμυλοι Βρυσών»,

3. δύο περιοχές δυτικά της Σπιναλόγκας, εκατέρωθεν του οικισμού και του φαραγγιού του Χαυγά,

4.  η περιοχή Σταυρού Νεάπολης, νότιο – δυτικά της περιοχής των Μετοχίων,

5. το καταφύγιο Άγριας Ζωής «Ανάβλοχος» Βραχασίου, προστασίας του Γυπαετού και οι εκτάσεις εκατέρωθεν και κατά μήκος των φαραγγιών του Σεληναρίου και της Σκοτεινής.

Στις ΠΕΠ – Φ.1 απαγορεύεται απολύτως η δόμηση, η εγκατάσταση κεραιών ραδιοσταθμών ή κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ με σκοπό την αποφυγή αλλοίωσης του φυσικού ανάγλυφου ’’

Υπενθυμίζουμε στις  27-6-2012 το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα και συνυπέγραψε προσφυγή κατά των ΒΑΠΕ σημειώνοντας  :

’Δεν θα επιτρέψει την μετατροπή του Δήμου μας και της Κρήτης γενικότερα, σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από Β.ΑΠΕ  και ζητούμε την αναστολή των παραπάνω αποφάσεων.        Οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο παραπάνω ΦΕΚ συνιστούν Νομικό πραξικόπημα έξι (6) ημέρες πριν τις εκλογές που εάν εφαρμοστούν θα κάνουν το νησί αγνώριστο, θίγοντας τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Βασίζονται σε αντισυνταγματική νομοθεσία που καταστρατηγεί διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, όπως αυτές για τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα, την ερημοποίηση, το τοπίο.        Αποτελούν δε προσβολή για τον τόπο και τις τοπικές κοινωνίες, αφού έχουν ληφθεί ερήμην τους.

Δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όταν αυτές δεν επιβαρύνουν περιβαλλοντικά ή αισθητικά την περιοχή αλλά να αναπτύσσονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου χωροταξικού σχεδιασμού.’’

Η χώρα μας υπενθυμίζουμε το 2014 καταγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν την αδειοδότηση ΒΑΠΕ σε περιοχές Νatura στην Κρήτη (αρθρ  6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ΤΕΕ ΤΑΚ  το 2015, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αναφερόμενο στις επιπτώσεις που θα έχουν οι  σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις ΒΑΠΕ εκφράζοντας κάθετη αντίθεση του.

Η Ελληνική Ομοσπονδία  Ορειβασίας Αναρρίχησης  ΕΟΟΑ εξέδωσε ψήφισμα στις 12-9-2020 ενημερώνοντας όλες τις αρμόδιες αρχές  κατά της σχεδιαζόμενης  εγκατάστασης  αιολικών πάρκων    σε προστατευμένες περιοχές της Ελλάδας  περιοχές Νatura 2000, Ramsar, Γεωπάρκα, και  ορεινούς όγκους. Αξίζει να υπογραμμιστεί  ότι καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει την  εγκατάσταση ΒΑΠΕ σε αυτά τα υψόμετρα!

Στην κλιματική κρίση δεν απαντάμε με μια μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή ! Ας αναλογιστούμε όλοι το  αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ του πρόσκαιρου μικρού ενεργειακού οφέλους από την  εγκατάσταση ανεμογεννητριών και της μόνιμης ανυπολόγιστης περιβαλλοντικής καταστροφής .  Θα αφήσουμε τον τόπο μας, το  νησί μας από ναυαρχίδα του τουρισμού εξαιτίας του φυσικού  κάλους να γίνει από επιχειρηματικά συμφέροντα βιομηχανικό  τοπίο παραγωγής ενέργειας προς εξαγωγή ?

Ο ΕΟΣ Λασιθίου τάσσεται υπέρ των ΑΠΕ, εφόσον αυτές χωροθετούνται  με εμπεριστατωμένες, ανεξάρτητες περιβαλλοντικές μελέτες, με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και κατόπιν διαβούλευσης με αυτές, μακριά από τους ορεινούς όγκους και τις προστατευμένες περιοχές.

  Καλούμε  τον Δήμο Αγίου Νικολάου  να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και να προσφύγει άμεσα κατά των παραπάνω αδειοδοτήσεων .

 Ο ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ θα ασκήσει κάθε ένδικο  μέσο για την προστασία της περιοχής .

Είναι μεγάλη ευθύνη όλων μας να διαφυλάξουμε την φυσική μας κληρονομιά.

Είναι χρέος μας  να  παραδώσουμε το προστατευμένο φυσικό μας περιβάλλον αλώβητο στις επόμενες γενιές.

Καλούμε όλους  όσους  αγαπάνε  αυτό τον τόπο  να διαμαρτυρηθούν μαζί μας . 

                               ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

                               ΛΕΜΕ ΟΧΙ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

                                                                   ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΟΣ Λασιθίου, ανεμογεννήτριες στη Θρυπτή, αρνητική εξέλιξη

Διαμαρτυρία στη Θρυφτή, κατά βιομηχανικών ΑΠΕ – 104fm.gr

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: