Να προστατευθούν θεσμικά οι διανομείς και να σταματήσουν υπηρεσίες delivery στην κακοκαιρία
…..Προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων…. Photo by Norma Mortenson on Pexels.com

Σε επιστολή του το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα  και στην περιοχή μας και το μεγάλο κίνδυνο που έχουν οι εργαζόμενοι διανομείς, καλεί τις επιχειρήσεις εστίασης να σταματήσουν τη διανομή τις ώρες εκδήλωσης των φαινόμενων.

Οι  εργοδότες, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, να εφοδιάσουν τους διανομείς άμεσα με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, κ.λπ.), ώστε υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες να διασφαλίζεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλειά τους.

Προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων, κυρίως δε κατά τις ώρες που οι συνθήκες θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες. Οι εργοδότες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ειδικά υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.

Ζητάνε άμεσα:

-Να δοθεί νέα οδηγία αντίστοιχη της προηγούμενης, και το  Υπουργείο να απαγορεύσει στους εργοδότες να απασχολήσουν διανομείς με μηχανάκι σε ακραίες καιρικές συνθήκες, χωρίς απώλεια του ημερομισθίου ή αντικατάσταση ημερών τακτικής άδειας.

-Να διενεργηθούν έλεγχοι με ευθύνη του υπουργείου και του ΣΕΠΕ, σχετικά με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων Υγείας και ασφαλείας.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα του συνδικάτου;

Γιατί δεν είχε προβλεφθεί μια τέτοια οδηγία, δεδομένου ότι γνωρίζατε τις καιρικές συνθήκες έτσι  ώστε να προφυλαχθούν και θεσμικά οι διανομείς ;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos