Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022 Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Στην Κρήτη σύμφωνα με το αναδιαμορφωμένο για το έτος 2022 μητρώο, θα παρακολουθούνται συνολικά 177 αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, όπως φαίνονται στον χάρτη:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου που ορίζεται από την 1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου, παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Υδάτων της ΑΔΚ, οι ακτές που:

 • συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων,
 • δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις και
 • παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από περιβαλλοντική, αισθητική, τουριστική, αναπτυξιακή άποψη. Στις ακτές αυτές γίνονται μηνιαίες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα με στόχο την προστασία της υγείας των λουομένων αλλά και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Προκειμένου κάθε πολίτης αλλά και κάθε επισκέπτρια/ης του νησιού να μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες για αυτές τις 177 ακτές, αναπτύξαμε μια εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο, η οποία μπορεί ελεύθερα να εγκατασταθεί:

 • είτε σαρώνοντας (scan) από το κινητό τηλέφωνο μία από τις ακόλουθες εικόνες:
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Apple
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Android
 • είτε πληκτρολογώντας στην αναζήτηση εφαρμογών του play store (για android) και του app store (για iOS) το εξής κείμενο:

bathing  waters in crete

Οι πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από την εφαρμογή, εκτός από τα ελληνικά έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά και αφορούν:

 • σε φωτογραφικό υλικό και στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της κάθε ακτής (μήκος -πλάτος-  βάθος -διαμόρφωση πυθμένα),
 • στην ανάλυση της παρουσίας εντερόκοκκων και κολοβακτηριδίων και τελικά την κατάταξη των Κολυμβητικών Υδάτων σε ανεπαρκούς-επαρκούς-καλής ή εξαιρετικής ποιότητας,
 • στον τρόπο πρόσβασης στην κάθε ακτή με οδηγίες πλοήγησης,
 •  στις υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών,
 • στις πιέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων,
 • στη νομοθεσία αλλά και στις αρμόδιες Υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε πολίτης σε περιπτώσεις ρύπανσης – μόλυνσης των ακτών,
 • στις μετρήσεις εντερόκοκκων και κολοβακτηριδίων της τρέχουσας περιόδου.
Ανάλογες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν και από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης www.apdkritis.gov.gr επιλέγοντας το εικονίδιο:

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης και οι εφαρμογές για την ενημέρωση των πολιτών χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: