Πρόσκληση μίσθωσης δωματίων από το ΕΛΜΕΠΑ
το παράρτημα Αγίου Νικολάου του ΕΛΜΕΠΑ στα Λακώνια

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, γνωστοποιεί ότι το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ προτίθεται να προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων τουλάχιστον δύο αστέρων,  για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου για το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως 30/6/2022.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (71410 Εσταυρωμένος Ηράκλειο Κρήτης).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 07/09/2021 και ώρα: 12:00 μ.μ..

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο : 2810 -379307 κ. Δαμιανάκη Μαρία (e mail : mariadm@hmu.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos