2ο Σχολείο Αστροφυσικής Κρήτης

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης και το Τμήμα Φυσικής του Παν. Κρήτης, διοργανώνει το 2ο Σχολείο Αστροφυσικής Κρήτης το οποίο θα λάβει χώρα διαδικτυακά από τις 12 Μαρτίου έως τις 14 Μαΐου 2022.

Το σχολείο απευθύνεται σε επιλεγμένους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στην Α’ ή στη Β’ Λυκείου σε όλη την Κρήτη και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δωρεάν περισσότερες γνώσεις σε βασικά θέματα αστροφυσικής.

Στόχος του είναι να προσφέρει ένα κίνητρο στους μαθητές να ανακαλύψουν τη χαρά της κατανόησης του κόσμου που μας περιβάλλει, να εκτιμήσουν τον καθοριστικό ρόλο που έχει η τεχνολογία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, αλλά και να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία επίλυσης των αστρονομικών ερωτημάτων σε άλλους κλάδους της φυσικής και της ίδιας της ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία και πρόγραμμα των οκτώ διαδικτυακών διαλέξεων, τη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής των μαθητών και την αναγνώριση όσων συμμετάσχουν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχολείου:

http://www.ia.forth.gr/el/astroschool   Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 28η Φεβρουαρίου 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos