Έως και 15 Νοεμβρίου η απαγόρευση χρήσης πυρός σε εξωτερικούς χώρους
για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους….Photo by Jens Mahnke on Pexels.com

Με απόφαση του Συντονιστή επιχειρήσεων Βόρειου, Νότιου Αιγαίου και Κρήτης, η απαγόρευση χρήσης φωτιάς σε εξωτερικού χώρους επεκτείνεται έως και τις 15 Νοεμβρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

  1. Επεκτείνουμε έως και 15-11-2023 οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
  2. Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής.

Ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
Κωνσταντίνος Στ. Θεοφιλόπουλος
Υποστράτηγος Π.Σ.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

%d