κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς του δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας
η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε σήμερα 11 Ιουνίου 2024,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
  2. Αγορά τεσσάρων(4) ακινήτων στους παραλιακούς οικισμούς Κουτσουρά και Μακρύ-Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας για την κατασκευή αντλιοστασίων
  3. Διοργάνωση Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3Χ3

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της πραγματοποίησης των  ημερομηνιών της Διοργάνωσης του Τουρνουά  22 – 23 Ιουνίου, για την άμεση αγορά των οικοπέδων προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες τμηματοποίησης του έργου για συνέχιση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 καθώς και την  άμεση τροποποίηση του προϋπολογισμού για την αμοιβή εκτιμητών ακινήτων.

        Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

                                                                                                    Νικόλαος Τζουμάκας

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου 

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1. Για την δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου (17 δημοτικοί σύμβουλοι).
  2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
  3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
  4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 20:00 .

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

  1.  Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, προς το email  της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (ds@0448.syzefxis.gov.gr).
  1. Με  γραπτό, τηλεφωνικό μήνυμα (sms) από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, προς το κινητό του Προέδρου του ΔΣ (τηλ.6977093141)

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos