Μεταφορά υδρομέτρων στο νέο δίκτυο στη Λαγκάδα Ελούντας
χονδρικά η περιοχή

Η Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, ενημερώνει τους κατοίκους της Ελούντας ότι μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών στο έργο «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Ελούντας Περιοχή Λαγκάδας» είναι σε λειτουργία το νέο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές να έρθουν σε επαφή με την ΔΕΥΑΑΝ προκειμένου να γίνει η μεταφορά υδρομέτρου τους σε κοντινότερο σημείο με την ιδιοκτησία τους ή νέα σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.

  1. Για την μεταφορά απαιτείται  απλώς μια αίτηση με τα στοιχεία σας στο email  deyaan.info@gmail.com
  2. Για νέα σύνδεση απαιτείται
  3. Οικοδομική Άδεια και ΚΑΕΚ ακινήτου
  4.  Βεβαίωση σύνδεσης με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας μέσω  του πληροφοριακού συστήματος «e- άδειες».
  5.  Τίτλοι ιδιοκτησίας (Συμβόλαια)
  6.  Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  7.  Εξουσιοδότηση από Ιδιοκτήτη (κατά περίπτωση)
  8.  Αριθμός κοντινού υδρομέτρου (Ιδίου κτιρίου εάν υφίσταται)
  9. Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκαταστάτη Υδραυλικού

Τα παραπάνω μπορούν να σταλούν και στο email της υπηρεσίας μας (deyaan.info@gmail.com)

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών ακολουθεί αυτοψία εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας, γίνεται η απαιτούμενη κοστολόγηση και μετά την εξόφληση του κόστους από τον ιδιοκτήτη τοποθετείται το νέο Υδρόμετρο.

Στοιχεία επικοινωνίας :

ΔΕΥΑΑΝ, Λατούς 8 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 70199, Τηλέφωνα 2841082520 & 2841082720 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού 8.00-13.00) και email: deyaan.info@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos