Ο δήμος Αγίου Νικολάου σε αναζήτηση γης
αναζητούνται οικόπεδα στις παρυφές της πόλεως του Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κτιριακές και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του, προτίθεται να προχωρήσει στην αναζήτηση και εξαγορά γης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να δημιουργήσει τράπεζα γης .

Προς τούτο έλαβε την 04/2023 απόφαση που περιγράφει επακριβώς τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που θα αξιολογηθούν και που είναι τα παρακάτω:

Ακίνητα μεγαλύτερα των δέκα (10) στρεμμάτων σε μια ακτίνα του ενός (1) χλμ. από́ τους δύο κόμβους εισόδου που όμως να έχουν πρόσωπο σε υφιστάμενο επαρχιακό ή δημοτικό́ δρόμο και να μπορούν να αποκτήσουν κυκλοφοριακή́ σύνδεση στο πρόσωπο με το δρόμο αυτό́.”

Σαν τέτοια περιοχή θα μπορούσε να είναι ανατολικά́ του δρόμου προς Κριτσά́, από́ τον κόμβο μέχρι Ρούσα Λίμνη ή από́ τον κόμβο Κριτσάς μέχρι τον κόμβο Ξηροκάμπου βορειοανατολικά από τον ΒΟΑΚ μέχρι τα όρια του σχεδίου πόλης αλλά́ και ανατολικά́ του περιφερειακού δρόμου προς Ελούντα από́ κόμβο Ξηροκάμπου και βόρεια (δηλ. προς τη θάλασσα) ή ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο Δημοτικό αυτό δρόμο και είναι δυτικά́ του δρόμου πάντα σε απόσταση 1χλμ από τον δύο κόμβους .

Οι διαθέτοντάς ακίνητα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με αίτηση προς τον Δήμο συνοδευόμενη από σχετικό τοπογραφικό .

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό με την παραπάνω απόφαση.

από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: