Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης καλεί τους καταναλωτές σε χρηστή και λελογισμένη χρήση του νερού
το φράγμα του Αποσελέμη βρίσκεται χαμηλά

Με αφορμή την παρατεταμένη περίοδο λειψυδρίας, αλλά και τα προβλήματα που έχουν αρχίσει να καταγράφονται ήδη σε όλη την Κρήτη, από τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν αυτή την χρονική περίοδο, λόγω της πολλαπλάσιας κατανάλωσης,  ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ζητά από τους καταναλωτές να προβαίνουν σε χρηστή και λελογισμένη χρήση του νερού.

Το καλοκαίρι του 2023, είναι ένα από τα πλέον ξηρά των τελευταίων πολλών ετών και τα αποθέματα νερού, είναι μειούμενα καθημερινά. Παρακαλούνται οι χρήστες των δικτύων ύδρευσης και κυρίως άρδευσης του «Οργανισμού», να περιορίσουν στην απολύτως απαραίτητη την χρήση τους,  ώστε να μην παραστεί ανάγκη λήψης οριζόντιων μέτρων, για την διαφύλαξη των απαιτούμενων ποσοτήτων, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του νησιού.

Σε ότι αφορά τις καλλιέργειες, η χρήση πρέπει να γίνεται κατά τις προβλεπόμενες (απογευματινές-βραδινές) ώρες και με ορθό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη σπατάλη που έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιοχές και αποτελεί την βασικότερη «απειλή» για τις διαθέσιμες ποσότητες νερού και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Ο Ο.Α.Κ. και οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε επιφυλακή και σε συνεργασία με τους Δήμους,τις κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α. και τους Τ.Ο.Ε.Β. παρεμβαίνουν, ώστε ν’ αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν. Ιδιαίτερη επίσης προσοχή δίδεται, στην τήρηση των απαραίτητων μέτρων, που αφορούν την διαφύλαξη των υδάτινων πόρων κατά την χρήση τους σε ύδρευση και άρδευση.

                                    Από το Γραφείο Τύπου του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos