Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με σημερινή του απόφαση προχώρησε στον ορισμό θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζει θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους, καθώς και τους τομείς που εποπτεύουν:

1. Αναστασάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, ως άμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας.

2. Βάμβουκα Μιχαήλ του Γεωργίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ρεθύμνης, ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Επιχειρηματικότητας.

3. Βοργιά Στυλιανό  του Δημητρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, ως άμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.

4. Κώτσογλου Κυριάκο του Γεωργίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π. Ε. Χανίων, ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Τουρισμού.

5. Ματαλλιωτάκη Γεώργιο του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα που σχετίζεται με θέματα Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

6. Μηλάκη Γεωργία του Δημητρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας.

7. Ξυλούρη Νικόλαο του Ανδρέα, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Περιβάλλοντος.

8. Σκουλά Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα που σχετίζεται με το Συντονισμό και την Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

9. Τερζή Λεωνίδα του Παύλου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π. Ε. Λασιθίου, ως άμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Αθλητισμού.

10. Τζεδάκη Σταύρο του Νικολάου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας.

11. Τσαπάκο Γεώργιο του Χαράλαμπου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π. Ε. Χανίων ως έμμισθο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Πολιτικής Προστασίας.

Β. Ορίζουμε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη τον Πιτσούλη Γεώργιο του Νικολάου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε Ηρακλείου, ο οποίος θα εποπτεύει και τον τομέα Υγείας και Κινητών Μονάδων.

Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται για ένα (1) έτος.

Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Με σημερινή απόφασή του, επίσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ορίζει τους κάτωθι ως Εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους, για την υποβοήθηση υλοποίησης δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορούν στους τομείς που αναφέρονται αντίστοιχα στον καθένα, ως εξής:

1.         Αλεξάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

2.         Βλάσση Ελένη του Φίλλιπου, στον τομέα Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

3.         Ιερωνυμάκη Πρίαμο του Σταματίου, στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

4.         Καμπουράκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, στον τομέα Οικονομικών.

5.         Καρτσάκη Γεώργιο του Χαρίλαου, στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.

6.         Κλώντζα Μιχαήλ του Γεωργίου, στον τομέα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

7.         Κουτεντάκη Θεοδώρα του Δημητρίου, ως έμμισθο Περιφερειακό Σύμβουλο στον τομέα Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

8.         Λεονταράκη Ιωάννη του Μιχαήλ, ως έμμισθο Περιφερειακό Σύμβουλο, στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

9.         Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία του Ιωάννη, στον τομέα Πολιτισμού και Παιδείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

10.       Μανούσακα Ιωάννη του Ιωσήφ, στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

11.       Μαράκη -Μπελαδάκη Ελένη του Παντελή, στον τομέα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.

12.       Μπαλαντίνο Σπυρίδωνα του Στυλιανού, στον τομέα που σχετίζεται με τη διασύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

13.       Περισυνάκη Αθανάσιο του Μιχαήλ, στον τομέα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης.

14.       Σαρρή Μιχαήλ του Ιωάννη, στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

15.       Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη του Μιχαήλ, στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

16.       Φραγκάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται για ένα (1) έτος.

Εκπρόσωποι σε Αναπτυξιακές Εταιρείες

Επίσης,  προτείνονται εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης οι παρακάτω:

Στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή  Εταιρεία Κρήτης Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευστράτιος Φλεμετάκης

Στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Φασουλάκης.

Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες

Με προγενέστερες αποφάσεις του ο Περιφερειάρχης Κρήτης είχε ορίσει χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους:

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη,

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Νίκο Καλογερή,

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή και

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos