Πρόσκληση συμμετοχής σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 14-06-2023
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου (εικόνα αρχείου)

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την Τετάρτη 14η Ιουνίου 2023, με ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91 τευχ. Α ́/13-4-2023 άρθρο 11) , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Συζήτηση – ενημέρωση – προστασία Αλατσολίμνης Πλάκας Βρουχά
 2. Συζήτηση σχετικά με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ ΤΑΚ για την «Στοιχειοθέτηση ύπαρξης δρόμου στην περιοχή Πλάκας (υπόθεση Γκολφ Ρεζιντενς ΑΕ)
 3. Έγκριση υπογραφής Σύμβασης για την αξιολόγηση της δυσλεξίας στα παιδιά του Δήμου
 4. Έγκριση εκδήλωσης αναγόρευσης σε επίτιμο δημότη τον κ. Horowitz
 5. Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 79/2023 απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤΑΝ που αφορά «κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του ΔΛΤΑΝ»
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 105/2023 απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤΑΝ που αφορά «Ψήφιση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του ΔΛΤΑΝ για το οικονομικό έτος 2023» καθώς και το ΟΠΔ
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 106/2023 απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤΑΝ που αφορά «Έγκριση ισολογισμού του ΔΛΤΑΝ για τα οικονομικά έτη 2014-2017»
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 107/2023 απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤΑΝ που αφορά «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΔΛΤΑΝ»
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 66/18-5-2023 απόφασης του ΔΣ της ΔΑΕΑΝ η οποία αφορά την Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού της οικ. έτους 2023 και ψήφιση κωδικών εξόδων
 11. Συμπλήρωση της 117/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου, Καθορισμός των θέσεων του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη καθώς και για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, καθώς και θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής (ΘΜΑ)
 12. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ 23/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ερυθρού Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο»
 13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2023 απόφασης Δ.Σ. ΟΚΥΔΑΝ περί «Ελέγχου χρηματικής διαχείρισης του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2022 (Απολογιστικά στοιχεία έτους 2022) .
 14. Εκτέλεση εργασιών στον αυλειο χώρο της Αγ. Τριάδας (κατασκευή αναληματικού τοίχου από λιθοδομή)
 15. Συζήτηση – απόφαση για παράταση ισχύος αλλαγής χρώματος των ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ μέχρι 31/12/2025

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

%d