Στην επιτροπή της ΚΕΔΕ για το πρωτοβουλία LEADER
Στην επιτροπή της ΚΕΔΕ για το πρωτοβουλία LEADER

Στην επιτροπή ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (K.Ε.Δ.Ε) έθεσε ως τακτικό θέμα ο κος Αργύρης Πανταζής το θέμα της αναδιάρθρωσης του προγράμματος LEADER για τη νέα προγραμματική περίοδο 2023- 2027. Συγκεκριμένα μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του προς το προεδρείο της επιτροπής η πρόταση για την αναδιάρθρωση του χρηματοδοτικού εργαλείου έγινε αρχικά αποδεκτή και τέθηκε στην ολομέλεια της επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

 Η πρόταση έτυχε της ομόφωνης αποδοχής από τα μέλη της επιτροπής. Ως γνωστό οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος LEADER ξεκίνησαν με τη συνδρομή των κατά τόπους νομοθετημένων αναπτυξιακών φορέων, από το 1991 και συνεχίζονται έως το 2027. Η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βασισμένη στην προσέγγιση LEADER είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες:

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης.
β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας
και
γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Στην εισήγηση του ο κος Αργύρης Πανταζής και στο αποφασιστικό της αναφέρει τα παρακάτω:

μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού η πρωτοβουλία LEADER έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ωριμότητας ώστε να εφαρμοστεί στις αγροτικές περιοχές. Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Ως γνωστόν πέρα από τις χρηματοδοτήσεις  των Ο.Τ.Α. το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στην ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και στην ενίσχυση συλλογικών φορέων και επενδυτικών προγραμμάτων στον τουρισμό.
Παράλληλα έχουν καταγραφεί και διατυπωθεί προβλήματα στην εφαρμογή και των τριών περιόδων της υλοποίησης του προγράμματος.
Συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολίας στη χρηματοδότηση από τις τράπεζες των επενδυτικών σχεδίων που καταθέτουν οι αγρότες (επιχειρηματίες), οι οποίοι επιθυμούν την ένταξή τους στο πρόγραμμα LEADER. Επίσης έχει διαπιστωθεί από τους κατά τόπους διαχειριστές του προγράμματος, η ανάγκη ρευστότητας κατά την έναρξη της εφαρμογής των επενδυτικών προγραμμάτων (μετά την ένταξη στο πρόγραμμα). Η προαπαιτούμενη άμεση ρευστότητα σε συνδυασμό με τις δυσκολίες των
τραπεζών έχει ως αποτέλεσμα την απένταξη πολλών ωφελούμενων του προγράμματος λόγω των προαναφερόμενων δυσκολιών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης από τις τράπεζες κατά την εφαρμογή του προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 και
β) τη χρηματοδότηση του 15% του κάθε επενδυτικού σχεδίου με τη μορφή αρχικής κρατικής επιχορήγησης, χωρίς την έκδοση εξοφλημένων τιμολογίων -παραστατικών, τα οποία είναι απαραίτητα σήμερα για την έναρξη της χρηματοδότησης και τη συνέχιση των επενδύσεων.

Για τη δημοτική  παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε την Ιεράπετρα».

Ο Επικεφαλής

ΑΡΓΥΡΗΣ Θ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos