Με οδύνη ενημερωθήκαμε για την απώλεια του προσφιλούς μας Ιωάννη Δαμηλάκη, αδελφού του, με μεγάλη προσφορά μέλους μας, Σταύρου Δαμηλάκη.

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου  Ιεράπετρας  ευχαριστεί θερμά  για την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του, τον κ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς του Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των εκατό  (100) ευρώ  στο Σύλλογο μας.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου  Ιεράπετρας  ευχαριστεί θερμά  για την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του, τον κ. Καραντούνια Βασιλείου -Θωμά, που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς του Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των εκατό  (100) ευρώ  στο Σύλλογο μας.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου  Ιεράπετρας  ευχαριστεί θερμά  για την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του, τον κ. ΖΑΜΠΑΡΑ ΘΕΜΕΛΗ  που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς του Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ  στο Σύλλογο μας.
  • ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΣυλλόγουΦίλωνΝοσοκομείουΙεράπετραςευχαριστείθερμάγιατηνέμπρακτηστήριξήτηςστοέργοτου, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που προσέφερε στη μνήμη του Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των τριών χιλιαδων  (3000) ευρώ στο Σύλλογο μας.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου  Ιεράπετρας  ευχαριστεί θερμά  για την έμπρακτη στήριξή της στο έργο του, την κ. Αναργύρου Παρασκευή  που προσέφερε στη μνήμη του προσφιλούς της Ιωάννη Δαμηλάκη το ποσό των εκατό ευρώ (100) στο Σύλλογο μας.

Το  ειλικρινές του ενδιαφέρον και αυτή η βοήθειά τους, αποτελούν τους καλύτερους αρωγούς για την υποστήριξη  του έργου του Συλλόγου μας, που αποσκοπεί  στην εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos