Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Αξιότιμοι, Υπουργέ και Υφυπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργέ Οικονομικών, απευθυνόμαστε σε σας ως εργαζόμενοι των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση προσωπικού, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020.

Όπως γνωρίζετε, από την εν λόγω Πράξη, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, εν αντιθέσει με τους εργαζόμενους που αναφέρονται στο άρθρο 4/ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020, «Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην ΑΕΜΥ, στον ΕΟΔΥ … είναι ακατάσχετη»,  ενώ η εργασία τους ακολουθεί τα ίδια επαγγελματικά περιγράμματα, το ίδιο προφίλ, με τα ίδια καθήκοντα και κατ΄ ουσίαν αναφέρεται στη νοσηλεία, στην ιατρονοσηλευτική φροντίδα, στην περίθαλψη, στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση κ.ά., μέσω των προγραμμάτων που εφαρμόζουν και των υπηρεσιών που διαθέτουν τόσο για τα άτομα με αναπηρία, που είτε διαβιούν εντός των Παραρτημάτων των Κέντρων, είτε διαμένουν στις οικογενειακές τους εστίες, όσο και για τα παιδιά που φιλοξενούνται στα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιών των Κέντρων αυτών.

Όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας με τα Παραρτήματά τους, από την πρώτη στιγμή, εφάρμοσαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης για την εξάπλωση του ιού COVID-19, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετούν, στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχοντας 24ωρη φροντίδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (στα πλαίσια της πρόληψης, αλλά και της διαχείρισης υπόπτων ή/και κρουσμάτων) και σε συνεργασία με τις κατά τόπους νοσοκομειακές μονάδες, μάλιστα, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αντίθετα, υπερβάλλουν εαυτούς, κάτω από αντίξοες συνθήκες, με αυξημένο ρίσκο και με έντονη την ανησυχία, σχετικά με την ασφάλεια των ωφελουμένων, οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τον ιό COVID-19, ώστε να μην υπάρξει κρούσμα, εντός των δομών, με κίνδυνο την απώλεια ανθρώπινης ζωής είτε περιθαλπομένων, είτε εργαζομένων.

Θα θέλαμε, λοιπόν, αφού σας συγχαρούμε για τις μέχρι σήμερα ενέργειές σας και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας, που ταλανίζει όλο τον κόσμο, καθώς και για την οικονομική ενίσχυση του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, να σας παρακαλέσουμε όπως εξετάσετε το θέμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης όλων των εργαζομένων (όλων των  ειδικοτήτων – πάσης φύσεως) όλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, τη στιγμή που, για παράδειγμα, ένας νοσηλευτής είναι το ίδιο μάχιμος, και σίγουρα θεωρείται προσωπικό «πρώτης γραμμής», ανεξαρτήτως του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται.

Εκ μέρους των εργαζομένων των

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Βασιλική Σκυβάλου,

Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,

Παραρτήματος ΑΜΕΑ Λασιθίου,

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΠΙΝΑΚΑΣ

Όλα τα Κέντρα της χώρας και οι εργαζόμενοί τους που συμφωνούν με το παραπάνω αίτημα:

 1. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 2. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
 5. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
 6. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
 7. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 8. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 9. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 10. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 11. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 12. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos