ΕΠΕΑΕΚΤο έργο «Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μακρύ Γιαλού» εντάσσεται στο μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ) του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το έργο περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Η/Υ, Φυσικοχημείας, Μουσικής, Βιβλιοθήκης, ενισχυτικής διδασκαλίας, ξένων γλωσσών, εργαστηρίων καθώς και βοηθητικών χώρων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 
Φορέας υλοποίησης του έργου και τελικός δικαιούχος είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.900.000 ευρώ.
 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.
 
Η παιδεία στην κορυφή
 
Η παιδεα στην κουφή, αυτό είναι το σύνθημα του Επιχειρησιακού Προγράματος «Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), που αποτελεί το βασικό επενδυτικό εργαλείο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοοίηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Κυβέρνησης.
 
Για το λόγο αυτό η στρατηγική και η πολιτική του υπουργείου είναι η καταβολή κάθε προσπάθειας για την ορθολογική διαχείριση των πόρων που διατίθενται μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, εντείνοντας τους διαχειριστικούς ελέγχους και προωθώντας την ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων μέτρων του Προγράμματος.
 
Από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Λισσαβώνας, οι εκπαιδευτκές πολιτικές ανάγονται σε κύριο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας, ατομικής και συλλογικής, στα πλαίσια της προτεραιότητας να καταστεί η Ευρώπη μέχρι το 2010 «η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο».
 
Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΠΕΑΕΚ  ενσωματώνεται και θεσμοθετείται στο εκπαιδευτικό σύστημα η Δια Βίο Μάθηση, συναρθρώνοντας ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
 
 
Έχει τρεις στόχους
 
  • Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
  • Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Συνδιαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου παιδείας και εργασίας

Αναπτύσσει πέντε άξονες προτεραιότητας

  • Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας γα όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 
  • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμστικότητας των νέων. 
  • Βελτίωση της πρόσβασης γυναικών στην αγορά εργασίας.
  • Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των μέτρων του ΕΚΤ.

γράφει η Βίκυ Αγγελοπούλου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos