Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου, νέο ΔΣ
νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από τις εκλογές στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου, που διεξήχθησαν στις 22/2/2017 με υποδειγματικό τρόπο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου

και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή, αφού συμμετείχαν 25 αντιπρόσωποι συλλόγων και σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14 του καταστατικού της Ένωσης, ο πλειοψηφήσας εκλεγμένος σύμβουλος κος Χατζηδάκης Βασίλειος προσκάλεσε τους λοιπούς εκλεγμένους στις 08/03/2017, στο χώρο της Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όπου συνεδρίασε το νέο Δ.Σ και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

Χατζηδάκης Βασίλειος, πρόεδρος

Τζαγκουρνής Ευστάθιος, αντιπρόεδρος

Δρακωνάκη- Κρητσωτάκη Ιωάννα, γραμματέας

Γάλλου Μαρία – Ναυσικά, ταμίας

Δετοράκη Αικατερίνη, μέλος

Εγγλεζάκης Χαράλαμπος, μέλος

Μαργιολάκης Γεώργιος, μέλος

Παρόντα ήταν και απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. τα οποία και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις πολύτιμες υπηρεσίες, που προσέφεραν μέχρι τώρα, καθώς και για τις χρήσιμες συμβουλές, που μας έδωσαν για τη συνέχιση του έργου μας. Η δράση της ένωσης είναι πολύπλευρη και απορρέει από  4 βασικούς πυλώνες: ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΙΔΙΑ- ΓΟΝΕΙΣ -ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.   Η συμμετοχή όλων των γονέων στις διαδικασίες των συλλόγων μας, είναι απαραίτητη αφού αποτελεί πηγή ενημέρωσης, διεκδίκησης και αποτελεσματικότητας στη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos