από τη παρουσίαση, με παρόντες το Ι.Τ.Ε. το Τ.Ε.Ι., το επιμελητήριο Λασιθίου και τον Μητροπολίτη
από τη παρουσίαση, με παρόντες το Ι.Τ.Ε. το Τ.Ε.Ι., το επιμελητήριο Λασιθίου και τον Μητροπολίτη

Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια, η οποία εν δυνάμει μπορεί να προσφέρει πολλά στην οικονομία της περιοχής, παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτη (16/10) στο συνεδριακό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.

Πρόκειται για το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, ή Αgricultural Center for Innovation and Business of Crete (B.I.C.), στο οποίο συμμετέχουν η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το Επιμελητήριο Λασιθίου και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Ο Σκοπός – Αποστολή

Το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, έχει ως καταστατικό σκοπό, να καταστεί και να συμμετέχει, ως πλήρες μέλος του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρήσεων και Καινοτομίας (EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTER NETWORK – EBN) που ίδρυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη, την αναπτυξιακή και κοινωνική του διάσταση, καθώς και το διεθνή χαρακτήρα του δικτύου.

Αποστολή του είναι, κατά την γενικότερη έννοια η συμμετοχή, προώθηση και εκτέλεση στην Ελλάδα, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αναπτυσσόμενες καθώς και άλλες χώρες, Αναπτυξιακών, Ερευνητικών, ή άλλων Προγραμμάτων της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλων Κρατικών ή Διακρατικών ή Διεθνών Οργανισμών, στο πλαίσιο των εργασιών ενός κέντρου ανάπτυξης καινοτομικών επιχειρήσεων “BUSINESS AND INNOVATION CENTER” σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές.

Γενικότερα, στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας, εντάσσεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, μέσω της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, αφενός στις υπό ίδρυση και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του αγροτικού τομέα, της μεταποίησης, του τομέα παροχής υπηρεσιών, του τουρισμού, κλπ. και αφετέρου, των υφισταμένων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, που επιθυμούν να αναδιοργανωθούν, με την παροχή ενός πλήρους φάσματος συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ειδικότερα και σε συνδυασμό με την ως άνω αποστολή, ο σκοπός είναι:

 • H επιστημονική τεχνική υποστήριξη, η υποβοήθηση και ο συντονισμός δραστηριοτήτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, στην Περιφέρεια Κρήτης, στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλων Φορέων του Δημοσίου,
  Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, Επιστημονικών Φορέων, Επιμελητηρίων, Φορέων Συλλογικών Κοινωνικών και Οικονομικών Συμφερόντων, καθώς και Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, για την αξιοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών, ή άλλων Τοπικών, Εθνικών, Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών, ερευνητικών, ή άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
 • Η παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας (Incubator) σε Αγροτικές και Επιχειρηματικές μονάδες στο πλαίσιο του γενικότερου σκοπού της εταιρείας, στον οποίο εντάσσεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, αφενός στις υπό ίδρυση και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του αγροτικού τομέα, της μεταποίησης, του τομέα παροχής υπηρεσιών, της ενέργειας, του τουρισμού, κλπ.) και αφετέρου υφισταμένων επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναδιοργανωθούν, με την παροχή μιας πλήρους φάσματος βοήθειας συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, Τοπικών, Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών, που απευθύνονται σε, αγρότες, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρηματίες, φοιτητές, νέους, άνεργους, σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, παραγωγικών ομάδων, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, κοινωνικών ομάδων, στελεχών της Περιφερειακής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλων Φορέων του Δημοσίου, Επιστημονικών Φορέων και ενώσεων, Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, με στόχο την συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην μείωση της ανεργίας, στην εξάλειψη του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ενίσχυση της πρόνοιας, που ενισχύουν την οικειοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων που δημιουργούνται από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών από τις τοπικές κοινωνίες.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το αντικείμενο των εργασιών του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, είναι η ενασχόλησή του με τα οριζόντια Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασίες με άλλους αναπτυξιακούς φορείς της Ελλάδος και
το εξωτερικό, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, στον Πρωτογενή, Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας.

Ο σχεδιασμός που συνίσταται, στη δομή, τη στελέχωση και τη λειτουργία του, βασίζεται σε τρείς κυρίως άξονες που είναι οι εξής:

 • Το Business Innovation Center (ως κέντρο συντονισμού)
 • Η Θερμοκοιτίδα Αγροτικών & Επιχειρηματικών Μονάδων
 • Το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Το Business Innovation Center είναι ο ιθύνων νους, καθώς αποτελεί την επικεφαλής Συμβουλευτική Μονάδα του όλου εγχειρήματος, του οποίου το έργο επικουρείται αφενός, από την Μονάδα της Θερμοκοιτίδας, όπου θα ενθαρρύνονται και θα αναπτύσσονται καινοτόμες επιχειρήσεις, κυρίως προς την κατεύθυνση νέων επιχειρηματιών, που θα κληθούν να
αναπτύξουν παραγωγικά τις ιδέες τους.

Το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, λειτουργεί παράλληλα με τους άλλους δύο πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδιασμού, προσφέροντας συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες τόσο της περιοχής, όσο και γενικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης, με συνεχείς και επαναλαμβανόμενους κύκλους εκπαίδευσης και σεμιναρίων κατάρτισης, που καλύπτουν δραστηριότητες από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, με έμφασή στις δραστηριότητες ενδιαφέροντος της Κρήτης.

Το BIC Κρήτης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε βασικούς τομείς της επιχειρηματικότητας προς υφιστάμενες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες όπως:

 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Διαγνωστικές Μελέτες – Αναλύσεις
 • Μελέτες Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Οργάνωση clusters αγροτικών επιχειρήσεων

(κυρίως εξαγωγικών)

 • Διαρθρωτικές Μελέτες
 • Κλαδικές Μελέτες
 • Σχέδια Marketing
 • Πρόσβαση σε Πηγές Χρηματοδότησης
 • Πρόσβαση σε Ξένες Αγορές και ΑναζήτησηΕταίρων στο Διεθνή Χώρο
 • Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα
 • Οργάνωση και καθοδήγηση νέων επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών,επαγγελματιών και προσωπικού επιχειρήσεων
 • Παρακολούθηση Υλοποίησης επενδυτικών έργων
 • Υλοποίηση Μελετών Ευρωπαϊκών έργων
 • Πληροφόρηση – Καθοδήγηση για εξειδικευμένα επιχειρηματικά θέματα

Ταυτότητα & Χαρακτηριστικά

Η ταυτότητα τα χαρακτηριστικά και η νομική μορφή του φορέα είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ενώ η γενικότερη διάρθρωση του καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του έχουν «δημόσιο» και «non profit» χαρακτήρα. Η περιοχή δράσης του είναι η Περιφέρεια Κρήτης, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην επωνυμία του, ως Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης. Ο διακριτικός του τίτλος είναι “BIC of Crete” δηλαδή, Business & Innovation Center of Crete.

Ίδρυση Φορέα

Το «Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης» ή «BIC Κρήτης» ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014.
Δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα του νησιού. Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας. Μεταξύ των φορέων – μελών που αποτελούν τους εταίρους αυτής της πρωτοβουλίας είναι:

 • Η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας
 • Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης
 • Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ)
 • Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Το Επιμελητήριο Λασιθίου
 • Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Το Δίκτυο των BICs

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EBN (European Business & Innovation Centers Network) δημιουργήθηκε το 1984 από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (πρώην Γενική Διεύθυνση XVI) και εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο εταιριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο, παρέχοντας στα μέλη του και στους πελάτες τους μοναδικά πλεονεκτήματα σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Τα BICs αναπτύχθηκαν σταδιακά με στόχο να συμβάλλουν στην άσκηση της Κοινοτικής και Εθνικής περιφερειακής πολιτικής στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μετεξελιχθούν σε ισχυρούς φορείς τόνωσης της επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης.

Το λογότυπο των BICs αποτελεί σφραγίδα ποιότητας και εμπιστοσύνης για τους επιχειρηματίες.

Tο Δίκτυο του ΕΒΝ (European Business and Innovation Centers Network), το οποίο αποτελείται από 160 πλήρη μέλη και περισσότερα από 150 συνδεδεμένα, διευκολύνουν τα μέγιστα το BIC Κρήτης, στο σχεδιασμό προγραμμάτων και την
διαμόρφωση κοινοπραξιών (consortium) μαζί με άλλα BICs, αναπτυξιακές εταιρείες και φορείς της Ευρώπης.

Μια σειρά τακτικών διαδικτυακών δράσεων συμβάλλουν στην άρτια ενημέρωση των στελεχών των ΒΙCs σε θέματα του
ενδιαφέροντός τους και στη στενή συνεργασία μεταξύ των BICs διαφόρων χωρών

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: