Χαμογελάστε παρακαλώ !Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξη τους στο πρόγραμμα εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας έως και την Παρασκευή 28 Ιουλίυ στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί η πυκνότητα βόσκησης σε υποβαθμισμένους βοσκότοπους – όπου υπάρχουν επίσημες μελέτες από τους δήμους – με ανάλογη μείωση του ζωικού τους κεφαλαίου.
 
Το ποσό επιδότησης είναι 35,5 ευρώ/έτος για κάθε ενήλικο πρόβατο και 30,4 ευρώ/έτος για κάθε ενήλικη αίγα που απομακρύνονται.
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos