ανακοίνωση μελώ τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Χωριού
Κάτω Χωριό, πλατεία, βρύση

Στην συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Χωριού την 9/10/19, παρουσία των αντιδημάρχων κκ. Π. Μαστοράκη και Μ. Ρουμελιωτάκη ετέθησαν, μεταξύ άλλων, απο την πλευρα μας τα κάτωθι θέματα που αφορούν τα  χωριά μας:

  • Η παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου Κάτω Χωριού στον ΟΦΙ με πολυετή σύμβαση απο τον Δήμο Ιεράπετρας. Το τοπικό συμβούλιο ουδέποτε ενημερώθηκε για αυτό το γεγονός ούτε του γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης. Ζητήσαμε να ενημερωθούμε απο την δημοτική αρχή για το περιεχόμενο της ώστε να υπάρξει συνεργασία με σκοπό την μεγιστοποίηη των ωφελειών για την Κοινότητα μας.

(Η πρόταση καταχωρήθηκε στα πρακτικά και αναμένεται η απάντηση απο τον Δήμο Ιεράπετρας).

  • Η  αδυναμία των μελών του τοπικού συμβουλίου να παράξουν έργο και να ανταποκριθούν στις απαιτησεις και τα δικαιολογημένα παράπονα των πολιτών. Και τούτο διότι ο πρόεδρος αρνείται την παραχώρηση αρμοδιοτήτων . Η νομοθεσία όμως ορίζει διαφορετικά. Πληθώρα τομέων της καθημερινότητας είναι στην αρμοδιότητα του τοπικού συμβουλίου ενω ο πρόεδρος οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις του . Στην κοινότητα μας  ο πρόεδρος ενεργεί και αποφασίζει και τις περισσότερες φορές  ενημερωνονόμαστε εκ των υστέρων. 

Ενδεικτικό του κλίματος  αποκλεισμού  που καλλιεργειται είναι ότι, πριν απο την συνεδρίαση, ΔΕΝ μας επετράπη η πρόσβαση στον φάκελλο της άρδευσης για να δουμε παλαιότερες, σχετικές με τα θέματα προς συζήτηση αποφάσεις. Κατα τα λεγόμενα μόνο ο πρόεσδρος της κοινότητας έχει ελεύθερη πρόσβαση  στο αρχείο ενώ εμείς πρεπει να κανουνε αίτηση στον Δήμο!

(Παραδωσαμε έγγραφα με την σχετική  νομοθεσία που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά. Το θέμα όμως  ΔΕΝ συζητήθηκε.)

  • Το γεγονός του ουσιαστικού αποκλεισμού της οδού πρόσβασης απο  την Επισκοπή στην Ασσαρη λόγω της παράνομης εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στο όριο του αγροτικού δρόμου.  Η τοπική κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί για αυτό καθώς και για τις υπόλοιπες αρνητικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου έργου.

(κατετέθησαν τα σχετικά έγγραφα. προφορικά ο πρόεδρος του τσ μας πληροφόρησε ότι σχεδιάζεται η διάνοιξη νέας οδού).

  • Η λειτουργία της γεώτρησης στην περιοχή Κλώρος  του Κάτω Χωριού, η οποία τίθεται σε λειτουργία κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα με τον αγωγό της Μαλαύρας, και η οποία επηρρεάζει άμεσα τις πηγές και τα υπόγεια νερά του χωριού.

 Παρουσιάσαμε στοιχεία   που αποδεικύουν ότι  απο το 1990 που διανοίχθηκε   ο σχεδιασμος όχι μόνο ήταν λάθος αλλά μπορει να είναι και πολύ επιβλαβής.  Και τούτο διότι η γεώτρηση αντλεί νερό απο τα ίδια (περιορισμένα) αποθέματα που τροφοδοτούν τις πηγές και τα πηγάδια (συνολικά πεντακόσιες ιδιοκτησίες) του Κάτω Χωριού με συνέπεια αυτά να στερεύουν.   Οταν πρωτολειτούργησε για λίγα 24ωρα η κεντρική βρύση , εμβληματικό σημείο για τους κατοίκους, στέρεψε και το νερό έκαμε να επανέλθει  25 ημέρες!  Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σε μια παρόμοια περίπτωση η πηγή  να στερέψει μόνιμα αφού  το νερό δεν είναι σιγουρο (πχ λόγω πτώσης χωμάτων) ότι θα βρει τον ίδια διόδο να βγεί στην επιφάνεια.

Θέση μας είναι ότι τα επιφανειακά νερα αποτελούν σημαντικό  πλούτο για κάθε τόπο.  Η χρήση των πηγαίων νερών ανήκει στους κατοικους του τόπου αυτού  και μόνον το πλεονάζον μπορεί να διατεθεί. Σε καμμία λοιπόν περίπτωση δεν πρέπει να επιλέγεται μια λύση που  αποδεδειγμένα  επηρρεάζει αρνητικά τις πηγές ενός χωριού. Αυτό ισχύει για της πηγές του Κάτω Χωριού, και του Κεφαλοβρυσίου στο Πάνω Χωριό, και στην Θρυπτή, για ΟΛΕΣ τις πηγές!  Είναι δίκαιο και το προβλέπει ο νόμος.

Ενω είναι λοιπόν γνωστό απο χρόνια ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με την λειτουργία της γεώτρησης, αυτή επελέγεται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  συχνά σαν η πιό εύκολη εύκολη λύση.  Μια ανάγκη όμως δεν είναι έκτακτη αν επαναλαμβανεται επι 30 χρόνια και δεν μελεταται η εφαρμογή των εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν.

 Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπεραμύνθηκε της θέσης ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια και κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας να θέτει σε λειτουργία την γεώτρηση αμφισβητώντας το μέγεθος των επιπτώσεων.  Είναι προφανές ότι υπήρξε διαφωνία.

Για αυτό και ζητήσαμε να παρθεί απόφαση απο το συμβούλιο που να ζητά

  • άμεση διακοπή λειτουργίας της γεώτρησης, 
  • συνάντηση με τον δήμαρχο κ Θεοδόση Καλαντζάκη,
  • συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
  • ενω επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε στις αρμόδιες αρχές

και, αν χρειασθεί, προσφυγή στις ανώτερες αρμόδιες αρχές

(Η απόφαση λήφθηκε κατα πλειοψηφία απο το τοπικό συμβούλιο.  ).

        Α.  Ελευθεράκης, Μ. Φεργαδάκης, Γ. Τομαδάκης

Σημ:

Το αρχικό κείμενο συντάχθηκε και προτάθηκε  απο τον  Γιώργο Τομαδάκη και, μετα την τελική επεξεργασία,  προσυπογράφεται απο τους κ. Αντωνη Ελευθεράκης και Μιχάλη Φεργαδάκη. Δίνεται δε προς δημοσίευση στα πλαίσια της διαφάνειας  που οφείλουμε να τηρούμε  απέναντι  στους πολίτες. Και οι τρείς είμαστε μέλη του τοπικού συμβουλίου  και συνεργαζόμαστε, χωρίς αντιπαλότητες και σκοπιμότητες,  για το καλό της κοινότητας.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos