Παροπλισμένη μπαταρίαΗ Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Κρήτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Life – Green Batteries και σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εξειδικευμένη εταιρεία TERRANOVA. Με την εφαρμογή του ΠΔ 115/94, όλοι οι εισαγωγείς ή κατασκευαστές φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών απαιτείται να συμμετέχυν σε οργανωμένα συστήματα διαχείρισης των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων.

Τους τελευταίους μήνες και για μεν τις φορητές ηλεκτρικές στήλες, η Περιφέρεια και ο ΕΣΔΑΚ με την συνεργασία της ΑΦΗΣ (σύστημα διαχείρισης χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών) έχουν ήδη συλλέξει πάνω από 3 τόνους παλαιών μπαταριών από όλη την Κρήτη και τις προωθούν προς αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης εκτός Κρήτης. Για τους συσσωρευτές δε, η Περιφέρεια Κρήτης με την συνεργασία εισαγωγέων και ανακυκλωτή συσσωρευτών στην Κρήτη, δημιούργησε το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης, το ΣΕΔΙΣ – Κ. Το σύστημα έχει Παγκρήτια εμβέλεια και θα συμβάλει σημαντικά στην απορρύπανση της Κρήτης από τα επικίνδυνα απόβλητα των συσσωρευτών.
Σήμερα, την 5η Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η Περιφέρεια διανέμι 200 ειδικά κλειστά παλετοκιβώτια προς τους εμπόρους συσσωρευτών οξέος – μολύβδου για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών στην Κρήτη και την ανακύκλωσή των.
Με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η χρήση των ειδικών κάδων προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς ων επικίνδυνων αυτών αποβλήτων είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική επίσης είναι η συλλογή και μεταφορά των συσσωρευτών μόνο από ειδικά αδειοδοτημένους από το ΥΠΕΧΩΔΕ συλλέκτες για το σκοπό αυτό.
Στόχος είναι να συμβάλλουμε όλοι προς την κατεύθυνση της πλήρους απορρύπανσης της Κρήτης από τα επικίνδυνα απόβλητα, εναρμονίζοντας την πρακτική διαχείρισης των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos