Αναπτυξιακή Λασιθίου, δικαίωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής με την απόφαση έξω από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδόθηκε και ήδη δημοσιοποιήθηκε, έγινε αποδεκτή η Έφεση που είχε καταθέσει το 2007 η Αναπτυξιακή Λασιθίου κατά της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ποσού 136.737,87 € με υπόχρεο επιστροφής του την Αναπτυξιακή Λασιθίου.

Τονίζεται ότι, το ζήτημα είχε τεθεί εξαρχής ως μείζον  τόσο στην γενική συνέλευση της εταιρείας όσο και στον Πρόεδρο-Δήμαρχο Γιάννη Στεφανάκη προκειμένου να επιλυθεί. Θετική εξέλιξη για το θέμα σημειώθηκε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου όταν ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λασιθίου επισκέφθηκε το ελεγκτικό συνέδριο και με αίτηση του παρέλαβε την θετική βεβαίωση-απόφαση.

Αναπτυξιακή Λασιθίου, σχετικά με το έργο:

Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) σε έλεγχο που διενήργησε το 2005 στο έργο με τίτλο: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας τυποποίησης και εμπορίας πρώιμων κηπευτικών» της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας το οποίο είχε ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+ Λασιθίου με Ομάδα Τοπικής Δράσης την Αναπτυξιακή Λασιθίου, διαπίστωσε ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και είχαν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες νόμιμες άδειες (άδεια οικοδομής, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας), αλλά, κατά τη κρίση της, δεν είχαν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου.

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου το Σεπτέμβριο 2007 κατέθεσε Έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της εν λόγω απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ταυτόχρονα κατέθεσε και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης την οποία αποδέχτηκε το Δικαστήριο μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της έφεσης.

Η μετά από 9 χρόνια έκδοση της οριστικής απόφασης και η αποδοχή της Έφεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δίνει τέλος σε ένα σοβαρό θέμα το οποίο εκτός των άλλων έχει κοστίσει και οικονομικά στην Εταιρία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, η εταιρεία θα αποπληρώσει πλέον όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, παλιές οφειλές) εξασφαλίζοντας παράλληλα πόρους για την υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos