Ανησυχία ευρωβουλευτών για μεταλλάξεις και εμβόλια
τα υφιστάμενα εγκεκριμένα εμβόλια COVID-19 μπορεί να είναι μόνο μερικώς αποτελεσματικά

Τη Δευτέρα (15/3), μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων συζήτησαν με ειδικούς για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά των μεταλλάξεων του ιού COVID-19.

Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ενημέρωσαν τους ευρωβουλευτές σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων παραλλαγών της νόσου COVID-19. Συζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά είναι τα εγκεκριμένα εμβόλια έναντι διαφορετικών παραλλαγών και συζήτησαν τις παγκόσμιες προκλήσεις και την ανάγκη για μια παγκόσμια συντονισμένη απάντηση στην αντιμετώπιση των παραλλαγών.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις ταχέως εξαπλωμένες μεταλλάξεις, ιδίως δεδομένου ότι το ποσοστό εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ παραμένει χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Εξέφρασαν τη λύπη τους για την έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των χορηγηθηθέντων εμβολίων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν χαμηλή ή καθόλου ικανότητα να αναλύουν δείγματα ιών («γονιδιωματική αλληλουχία»), ανέφεραν πολλοί ευρωβουλευτές, πράγμα που σημαίνει ότι η εξάπλωση των παραλλαγών και ο αντίκτυπός τους δεν μπορούν να παρακολουθούνται επαρκώς. Τα μέλη εξέτασαν επίσης τους εμπειρογνώμονες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης ενημερωμένων εμβολίων, τον ρόλο των πιστοποιητικών εμβολιασμού και την ασφάλεια και τις παρενέργειες των υφιστάμενων εμβολίων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής υγείας της Επιτροπής Pierre Delsaux παρουσίασε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το HERA Incubator, ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην παρακολούθηση των παραλλαγών, την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία για την προσαρμογή των εμβολίων. Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της ισχύουσας κανονιστικής διαδικασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη έγκριση εμβολίων COVID-19 που είναι προσαρμοσμένα σε νέες παραλλαγές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την καταγραφή της συζήτησης εδώ και τη δήλωση βίντεο του Προέδρου της Επιτροπής, Pascal Canfin (Renew, FR) εδώ.

Σχετικές πληροφορίες

Όλοι οι ιοί – συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί τον COVID-19 – εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι αλλαγές ονομάζονται “μεταλλάξεις”. Ένας ιός με μία ή περισσότερες νέες μεταλλάξεις αναφέρεται ως “παραλλαγή” του αρχικού ιού. Η τελευταία εκτίμηση κινδύνου του ECDC αναφέρει ότι οι παραλλαγές μεταδίδονται ευκολότερα και είναι πιο σοβαρές. Συνεπώς, τα υφιστάμενα εγκεκριμένα εμβόλια COVID-19 μπορεί να είναι μόνο μερικώς αποτελεσματικά ή σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικά έναντι μιας παραλλαγής. Για το λόγο αυτό, ο κίνδυνος που συνδέεται με την περαιτέρω εξάπλωση του COVID-19 αξιολογείται επί του παρόντος ως “υψηλός έως πολύ υψηλός”.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα εμβόλια COVID-19 που αναπτύσσονται ή έχουν ήδη εγκριθεί αναμένεται να παρέχουν τουλάχιστον κάποια προστασία από νέες παραλλαγές του ιού. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά τα εμβόλια αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματικό έναντι μίας ή περισσότερων παραλλαγών, η σύνθεση των εμβολίων μπορεί να προσαρμοστεί για να προστατεύσει από αυτές τις παραλλαγές.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos