Απαγόρευση κυνηγίου σε όλο το Λασίθι
απαγορεύεται το κυνήγι σε συνθήκες χιονιού. Photo by Liz Tremblay on Pexels.com

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, εξέδωσε αστυνομική διάταξη απαγόρευσης του κυνηγιού σε όλη τη περιφερειακή ενότητα Λασιθίου έως 31 Ιανουαρίου 2022 και έως το τέλος της κυνηγετικής περιόδου όπου συνεχίσει να υπάρχει χιόνι.

Ποιο συγκεκριμένα αναφέρεται στη σχετική διάταξη Δ.Α.Δ. 1 /2022:

  • Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος σε όλη την επικράτεια της Π.Ε. Λασιθίου, έως και τις 31-01-2022, εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (ισχυρή χιονόπτωση και παγετός).
  • Επίσης απαγορεύουμε τη θήρα στην Π.Ε. Λασιθίου από 01-02-2022 και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2021-2022 στις περιοχές που εξακολουθούν να καλύπτονται από χιόνι, καθώς τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα ν’ αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής, ενώ δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757 Β΄) και Η.Π. 8353/276/Ε103/1-9-2010 (ΦΕΚ 41 Β΄) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos