Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής Αγίου Νικολάου
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, οι πολίτες, καθώς και οι θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων (επιστημονικών, εμπορικών, συνδικαλιστικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών) της πόλης,

στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 20 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα “Αντώνης Στρατάκης” Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: “Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής“

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos