Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας για το Λασίθι
αποκατάσταση του οδικού δικτύου οροπεδίου Λασιθίου

Κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης την Δευτέρα 19-11-2020, υπό την Προεδρεία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εγκρίθηκαν  τα παρακάτω:

  1. Διάθεση Πίστωσης, προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Πρόσκληση  προς οικονομικούς φορείς  για την επιλογή αναδόχου και σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», προεκτεινόμενης δαπάνης 60.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Λασιθίου.
  2. Ανάκληση της 1140/2020 και της 1132/2019 σε ορθή επανάληψη αποφάσεων της Ο.Ε. και έγκριση νέας Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας σύμβασης, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», προεκτιμώμενης δαπάνης 400.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
  3. Κατακύρωση της Σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ¨, προεκτιμώμενης δαπάνης 24.800,00 (συμπ/νου του Φ.Π.Α), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
  4. Κατακύρωση της Σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΠ. ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Λ.¨, προεκτιμώμενης δαπάνης 24.800,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 267120/13-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
  5. Κατακύρωση της Σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ¨, προεκτιμώμενης δαπάνης 24.800,00€ (συμο/νου του Φ.Π.Α), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 267622/13-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
  6. Έγκριση του από 12/11/2020 (δεύτερου) Πρακτικού Διαγωνισμού που έγινε στις 08/10/2020, και κατακύρωση της Σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΔΟΥΡΑ¨, προϋπολογισμού 74.400,00€ – με αναθεώρηση και Φ.Π.Α σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 267090/13-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
  7. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθιου.
  8. Τρίτη τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 χωρικής αρμοδιότητας Ν. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
  9. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δύο επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.  

Από το Γραφείο Τύπου της Π. Ε. Λασιθίου   

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: