Σταύρος Αρναουτάκης

Ευρωβουλευτής Πα.Σο.Κ.

Τις ελλείψεις υποδομών και νομικού πλαισίου σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα επεσήμανε με ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο ευρωβουλευτής, ζητά να πληροφορηθεί από την επιτροπή, τι έχει σκοπό να πράξει για το ανύπαρκτο πλαίσιο της χώρας μας.

 

Σε παλαιότερη ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σταύρος Αρναουτάκης είχε θέσει το ζήτημα της διαφάνειας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της προώθησης και διασφάλισης της νόμιμης διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων εθνικών φορέων των κρατών μελών για τις μεταμοσχεύσεις. Στην απάντηση της, η Επιτροπή αναγνώρισε το γεγονός ότι "η αυξημένη κινητικότητα των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί την ανάγκη αυξημένης διαφάνειας των κανόνων που διέπουν το σύστημα μεταμοσχεύσεων" για να δηλώσει ότι "η Επιτροπή εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να μοιράζονται οι εμπειρίες και οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων". Σε νέα του ερώτηση για το ίδιο θέμα, ο Ευρωβουλευτής κατέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στη χώρα μας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δεν τηρεί Εθνικό Μητρώο Μεταμοσχευμένων με αποτέλεσμα να μην έχει πλήρη στοιχεία για την ταυτότητα των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, τον τόπο διαμονής τους, το είδος της μεταμόσχευσης, το νοσοκομείο στο οποίο έλαβαν το μόσχευμα, τον χρόνο που έγινε η επέμβαση καθώς και την μετεγχειρητική πορεία των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.
Υπογράμμισε, επίσης, πως στην Ελλάδα το μόνο είδος μεταμόσχευσης ανθρωπίνων οργάνων που αναγνωρίζεται νομικά είναι αυτό της μεταμόσχευσης νεφρού. Οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων όπως καρδιά, ήπαρ, πνεύμονες δεν αναγνωρίζονται στη χώρα μας νομικά βάσει ενιαίου πλαισίου. Στην ερώτηση του τόνισε, ακόμη, πως δεν υπάρχει στην Ελλάδα κατάλληλο κέντρο υποδοχής των ασθενών που υποβλήθηκαν σε κάποιο είδος μεταμόσχευσης σε νοσοκομεία εκτός Ελλάδας με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας των ασθενών και φυσικά παντελής η έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης προς τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.
Με αυτά τα δεδομένα, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον ενημερώσει για το εάν, στα πλαίσια προετοιμασίας του σχεδίου δράσης για τις μεταμοσχεύσεις, σκοπεύει να συμβάλει στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων στην Ελλάδα.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: