Κεντρικά στο Ηράκλειο

Παγκρήτια Συνετ. Τράπεζα

Σε πάνω από 54 εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει η αύξηση του συνολικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας για το έτος 2007, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη των Κρητικών στη δική τους Τράπεζα.Μετά την επιτυχή πορεία της Αύξησης Κεφαλαίου αλλά και με βάση την ετήσια πορεία των οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας, στο τέλος του 2007 τα Ίδια Κεφάλαια θα ξεπεράσουν τα 180 εκατομμύρια ευρώ, διαμορφώνοντας μια ισχυρή Κεφαλαιακή βάση που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της έργο για την προσεχή πενταετία.

Η Διοίκηση της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τα μέλη της για τη συμμετοχή τους στην Αύξηση Κεφαλαίου, διαβεβαιώνοντας ότι τα αντληθέντα Κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν τόσο προς όφελος των ίδιων των μετόχων της, όσο και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos