Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου
η διαχρονικά κλασική φωτογραφία του Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), ενημερώνει τους γονείς που είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής για τη σχολική χρονιά 2018-2019, ότι τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

θα τοιχοκολληθούν, στο κτίριο «Μιραμπέλλο» Κ. Κοζύρη 18, (έναντι Αγίας Τριάδας)   οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα των βρεφών και των νηπίων. Όσοι γονείς επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα, την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018, στο γραφείο του Βρεφ/κού Σταθμού Αγίου Νικολάου (περιοχή Αμμούδα) κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00. Οι ενστάσεις αφορούν τα μόρια που έχει λάβει η αίτηση κάθε παιδιού και όχι για να συμπληρωθούν τυχόν δικαιολογητικά (άρθρο 3 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας).

Τα τελικά αποτελέσματα θα τοιχοκολληθούν την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018, στο κτίριο «Μιραμπέλλο» Κ. Κοζύρη 18,  (έναντι Αγίας Τριάδας)   

  1. Υπενθυμίζουμε στις ωφελούμενες μητέρες που έχουν λάβει αξία τοποθέτησης  “voucher”, ότι συνεχίζονται οι εγγραφές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018.
  2. Όσοι γονείς, παρόλο που έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής στον Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. και δεν επιθυμούν τη φιλοξενία του παιδιού τους, στις δομές του Οργανισμού, να το γνωστοποιήσουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή των υπολοίπων βρεφών και νηπίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα αποτελέσματα, τόσο τα προσωρινά όσο και τα τελικά, θα αναρτηθούν με τον αρ.πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή σας, κατά την υποβολή στην Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.

ΛΕΜΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos