Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2), από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης
Γαλλικά και τουρισμός, Photo by Polina Kovaleva on Pexels.com

Η Θεματική Ενότητα με τίτλο: «Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)» έχει γραφεί σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αποτελείται από πέντε ενότητες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της γαλλικής γλώσσας μέσα από τον τομέα του τουρισμού.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται κοινά σημεία των δύο γλωσσών και γίνεται σαφής αναφορά σε σύμβολα, τα πιο αντιπροσωπευτικά του γαλλικού πολιτισμού. Στη δεύτερη ενότητα αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τον εαυτό του, να συμπληρώσει ένα ταξιδιωτικό έντυπο, να πραγματοποιήσει μία τηλεφωνική επικοινωνία και να μιλήσει για το επάγγελμά του σε σχέση με τον τουρισμό.

Στην τρίτη ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αποκωδικοποιείται ένα εισιτήριο και εξάγονται οι πιο σημαντικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τίθενται ερωτήσεις για τα δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και για αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων και διάφορες συμβουλές τις οποίες οφείλει να γνωρίζει κάποιος που ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κράτηση ενός δωματίου σε ένα ξενοδοχείο ή ενός τραπεζιού σε ένα εστιατόριο. Στην πέμπτη ενότητα μελετάται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται μία ομαδική επίσκεψη και δίνονται πληροφορίες για τα κυριότερα αξιοθέατα στο Παρίσι με σκοπό την επαφή με την ιστορία αυτών των μνημείων του γαλλικού πολιτισμού. [Διάρκεια: 25 ώρες]

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos