Γεωπληροφοριακό Σύστημα GIS, παρουσίαση

O Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το “Γεωπληροφοριακό Σύστημα GIS”. Το νέο σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί τη βασική υποδομή των γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου ως προς την καταγραφή, άλλα και ως προς τη διάχυση και διαχείρισή τους. Η 1η Ενημερωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00. Στην ημερίδα, η οποία λόγω των συνθηκών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Για την ηλεκτρονική συμμετοχή σας, δηλώνετε το όνομα και το email σας μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 10.02.2021 στο elpidoforosalexis@gmail.com

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την παροχή σύγχρονωνηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις. Σημαντικό τμήματων παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών αποτελούν η ενημέρωση του κοινού, η χορήγησηστοιχείων και η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προϋποθέτουν τεκμηριωμένη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μεταξύ λοιπών αρμοδιοτήτων, καλείται σεκαθημερινή βάση να ανταποκριθεί σε αιτήματα δημοτών και επαγγελματιών, άλλων υπηρεσιώντου Δήμου, φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να σχεδιάσει την ανάπτυξη του αστικούιστού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη κατάσταση και το διαρκώς μεταβαλλόμενοθεσμικό πλαίσιο.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες αυτές, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έθεσε ως προτεραιότητες:

 • τη μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση των γεωχωρικών πληροφοριών,
 • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
 • το συντονισμό και τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο γεωπληροφοριακό σύστημα με αντικείμενο τη διαχείριση και διάχυση της διαθέσιμης ψηφιακής γεωχωρικής πληροφορίας. Το σύστημαχρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοικτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστιαεξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος κτήσης και αναβάθμισης αδειών λογισμικού είναιμηδενικό.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με:

 • πολεοδομική οργάνωση
  • ρυμοτομία,
  • πράξεις εφαρμογής,
  • όροι και περιορισμοί δόμησης,
  • χρήσεις γης
 • οριοθετήσεις οικισμών,
 • υποδομές,
 • μελέτες,
 • περιβάλλον,
 • υπόβαθρο (ορθοεικόνων, υψομετρικό) πολύ υψηλής ανάλυσης.

Η Υποδομή περιλαμβάνει πάνω από 500 τεκμήρια τα οποία καλύπτουν 15 Θεματικές Κατηγορίες. Η ΓεωΠύλη του Δήμου λειτουργεί ως η διεπαφή των χρηστών με την υποδομή. Πλέον τωνβασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής, οι χρήστεςέχουν στη διάθεσή τους πλήθος λειτουργιών που διευκολύνουν την άντληση διαθέσιμωνστοιχείων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΑγίουΝικολάου. Οι δυνατότητες θεματικής και λειτουργικής κλιμάκωσης του συστήματος είναι δυνητικάαπεριόριστες και ο Δήμος με το συντονισμό των Υπηρεσιών επενδύει συστηματικά προς τηνκατεύθυνση αυτή.

 Η εφαρμογή θα τεθεί αρχικά σε πιλοτική λειτουργία, αποσκοπώντας στην ανάδραση των χρηστών και στη συλλογή σχολίων.

Θα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση:

https://gis.dimosagn.gr/

Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του συστήματος, προγραμματίζει την πραγματοποίηση δράσεων εξωστρέφειας. Στόχος είναι η ενημέρωση των στελεχών του, των δημοτών και επαγγελματιών για τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις προοπτικές του συστήματος, καθώς και να λάβει προτάσεις και σχόλια για βελτιώσεις, εμπλουτισμό κ.λπ.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos