Γιατί συνεχίζετε την  προσπάθεια της   προηγούμενης Κυβέρνησης   για ενταφιασμό των παραδοσιακών προϊόντων Τσικουδιάς και Τσίπουρου;
σύμφωνα με τον Κανονισμό η εμφιάλωση και τυποποίηση δεν ήταν υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό προϊόντος ως προστατευόμενης γεωγραφική ένδειξης

Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Οικονομικών, επανέρχεται  ο γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου προκειμένου:

  • Να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση των προϊόντων Τσικουδιάς και Τσίπουρου με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής τους από τους διήμερους παραγωγούς χωρίς να ξεκοπούν από τον πολιτισμό μας, με τον αποχαρακτηρισμό τους  από αμπελουργικά προϊόντα και την μετάλλαξη τους σε βιομηχανικά;
  • Να ανακληθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Να ανακληθεί άμεσα ο υποβληθείς Τεχνικός Φάκελος και να διορθωθεί στο πλαίσιο ενός ευρέος και ουσιαστικού διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των παραγωγών παραδοσιακού τσίπουρου και τσικουδιάς

Αναλυτικά το κείμενο της  ερώτησης έχει ως εξής:

Η προσπάθεια ενταφιασμού των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων Τσικουδιάς και Τσίπουρου, που δρομολογήθηκε μεθοδευμένα από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύεται ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ν.Δ. που κλιμάκωσε την επίθεση προς τους μικρούς αποσταγματοποιούς.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ. αριθμ. 5648/20.01.2020 εγκύκλιο που εξέδωσε  επιβάλλει την απαγόρευση χρήσης και  του ονόματος Τσικουδιάς ή Τσίπουρου από τους αμπελοπαραγωγούς και αμβυκούχους.

Σε απάντηση της επίκαιρης ερώτησης της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας στις 13.02.2020 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης υπερασπίστηκε την εγκύκλιο με έωλα νομικίστικα επιχειρήματα. Ο κ. Υφυπουργός ισχυρίστηκε ότι αυτή η εγκύκλιος αποτελεί ερμηνεία της κείμενης εθνικής φορολογικής και αγορανομικής νομοθεσίας (ν.2969/2001 & ΥΑ 91354/24.08.2017)  και αφετέρου του κοινοτικού δικαίου περί γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (Κανονισμός αριθ. 110/2008 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκε τεχνικός φάκελος από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Πλην όμως, ο φάκελος αυτός είναι λανθασμένος, αφού αφενός περιγράφει την παραδοσιακή διαδικασία απόσταξης, δηλαδή αυτήν των μικρών αποσταγματοποιών με καθεστώς διημέρου, αφετέρου όμως περιορίζει το δικαίωμα χρήσης προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης μόνο σε εμφιαλωμένα και τυποποιημένα προϊόντα.

Σημειώνεται δε, ότι ο σύμφωνα με τον Κανονισμό η εμφιάλωση και τυποποίηση δεν ήταν υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό προϊόντος ως προστατευόμενης γεωγραφική ένδειξης, αφήνοντας σοβαρά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα υποβολής του συγκεκριμένου φακέλου, ο οποίος τελικά δεν προστατεύει και δεν κατοχυρώνει κανένα από τα δύο προϊόντα, εγείροντας ζητήματα συμβατότητας του με τον Κανονισμό.  

Επιπλέον στις αιτιάσεις του ο κ. Υφυπουργός, ναι μεν επέμεινε ότι η απαγόρευση χρήσης της ονομασίας είναι  εκ του νόμου υποχρέωσή του και ζήτημα προστασίας του καταναλωτή, απέφυγε όμως να εξηγήσει γιατί η ερμηνεία αυτή προέκυψε ως ανάγκη στις 20 Ιανουαρίου του 2020 και όχι νωρίτερα (αφού τα ερμηνευόμενα νομοθετικά κείμενα ήταν τα ίδια!), γιατί η «ερμηνευτική» εγκύκλιος αποφεύγει να αναφέρει ρητά ποιες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας «ερμηνεύει» συνδυαστικά και εν τέλει ποιοι συγκεκριμένα είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες που καθιστούν την εμφιάλωση βασικό συστατικό του ορισμού των γεωγραφικών ενδείξεων. Ομοίως δεν εξήγησε με ποιον τρόπο η απλή αναγραφή άλλης ονομασίας καθιστά τρόπον τινά τα αποστάγματα ασφαλέστερα για τον καταναλωτή!

Επειδή η όψιμη ερμηνεία που επιλέξατε αδικαιολογήτως, περιορίζει την ελεύθερη διάθεση Τσίπουρου-Τσικουδιά δεκάδων χιλιάδων διήμερων παραγωγών και εκατοντάδων χιλιάδων αμπελοκαλλιεργητών, δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης τους και λειτουργεί εν τέλει προς όφελος μόνο των βιομηχανικά παραγόμενων προϊόντων ή και εισαγόμενων αλκοολούχων προϊόντων από άλλα κράτη μέλη.

Επειδή η σημερινή Κυβέρνηση οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες σε νομοθετικό και ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της καταχρηστικής ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου, αντί να τη χρησιμοποιεί ως άλλοθι, με προφανή στόχο την απαγόρευση χρήσης της  παραδοσιακής ονομασίας Τσικουδιά ή Τσίπουρο.

Ερωτάσθε  κ.κ. Υπουργοί:

  • Θα φροντίσετε να ανακληθεί η απαράδεκτη και ατεκμηρίωτη υπ.αριθμ. 5648/20.01.2020 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή;
  • Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε, για την κατοχύρωση των, άρρηκτα συνδεδεμένων με την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας, προϊόντων Τσικουδιάς και Τσίπουρου με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής τους, χωρίς να ξεκοπούν από τον πολιτισμό μας και τις παραδόσεις μας μέσω του αποχαρακτηρισμού τους από αμπελουργικά προϊόντα και την μετάλλαξη τους αποκλειστικά σε βιομηχανικά;
  • Δεσμεύεστε να ανακαλέσετε άμεσα τον υποβληθέντα Τεχνικό Φάκελο και να φροντίσετε να διορθωθεί στο πλαίσιο ενός ευρέος και ουσιαστικού διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των παραγωγών παραδοσιακού τσίπουρου και τσικουδιάς;
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos