ΥΕΝ Μανόλης ΚεφαλογιάννηςΜε την αναθεώρηση των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων και τον καθορισμό μεταξύ των προτεραιοτήτων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της θαλάσσιας λεωφόρου Αδριατικής – Ιονίου – Κύπρου, δίδεται σημαντική ώθηση και διανοίγονται σημαντικές δυνατότητες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών λιμένων, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη σημαντικής δραστηριότητας στα πλαίσια της προώθησης της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου.
Η πρόκριση των έργων για την ανάπτυξη της εν λόγω λεωφόρου που θα προωθηθούν για αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιηθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή, που συστάθηκε με την Απόφαση Α.Π. ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/8131.2/03/04/07-07-2004, και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργείων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Οικονομίας & Οικονομικών και Εξωτερικών.
Η επιλογή θα καταστεί δυνατή στη βάση του σχετικού Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων, των στρατηγικών σχεδιασμών της Εθνικής πολιτικής για τις μεταφορές και της Εθνικής λιμενικής πολιτικής, καθώς επίσης και στα πλαίσια των συνεργασιών που θα επιτευχθούν με άλλα Κράτη-Μέλη.
 
Υλοποιώτας την πολιτική του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν κινηθεί έγκαιρα για την διαμόρφωση του πλαισίου που θα επιτρέψει τη δέσμευση και αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων για τις θαλάσσιες λεωφόρους.
Παράλληλα με τις συνεχείς επφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσελήφθη Τεχνικός Σύμβουλος, ο οποίος θα υποστηρίξει τη Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής και θα υποβοηθήσει την Διυπουργική Επιτροπή που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο έργο της έγκαιρης, επαρκούς και αποτελεσματικής προετοιμασίας των προτάσεων.

Με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση της συνεργασίας με γειτονικά Κράτη-Μέλη για την από κοινού υποβολή προτάσεων αναφορικά με την υλοποίηση των θαλάσσιων λεωφόρων υπογράφηκαν πρόσφατα Μνημόνια Συνερασίας με την Ιταλία και την Κύπρο, ενώ επιδιώκεται διεύρυνση της συνεργασίας με τη Μάλτα και τη Σλοβενία.
 
Δεδομένου ότι επίκειται άμεσα δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υποβολή προτάσεων Έργων, το ΥΕΝ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να εντείνουν την προετοιμασία τους σχετικά, ούτως ώστε στη συνέχεια να συντονισθούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου θα συνδράμουν τους ενδιαφερόμενους, ενώ σημειώνεται, ότι προγραμματίζεται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής διοργάνωση ημερίδας για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και τις θαλάσσιες λεωφόρους, η οποία θα ακολουθήσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos