ΔΕΗ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
ΔΕΗ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με στόχο την εστίαση του ενδιαφέροντος στα θέματα εργασιακής υγείας, πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Εφέτος, η Διεθνής Οργάνωση επέλεξε να συνδυάσει την Ημέρα αυτή με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, ώστε να τονίσει την ανάγκη για ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων και για εξάλειψη της παιδικής εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οργάνωσης, στα 541 εκατομμύρια νέων εργαζομένων (15-24 ετών) περιλαμβάνονται 37 εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι νέοι εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε άνω του 15% του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το ποσοστό των μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων τους είναι περίπου 40% υψηλότερο από αυτό που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Πολλοί παράγοντες συντελούν στην αυξημένη έκθεση των νέων σε επαγγελματικούς κινδύνους, όπως το στάδιο της σωματικής ανάπτυξης, η μικρότερη επαγγελματική εμπειρία ή/και κατάρτιση, η χαμηλότερη επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία αλλά και η μειωμένη διαπραγματευτική ισχύς απέναντι στους εργοδότες τους. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τους νέους εργαζόμενους ώστε να δεχτούν να αναλάβουν επικίνδυνες εργασίες ή εργασίες κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

Επομένως, η φετινή εκστρατεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των παραπάνω προκλήσεων και της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων, με στόχο όχι μόνο την προώθηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης αλλά και την καταπολέμηση κάθε μορφής – επικίνδυνης ή μη – παιδικής εργασίας.

Στην Ελλάδα, η Εθνική Νομοθεσία, έχοντας εναρμονισθεί με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, απαγορεύει την παιδική εργασία (με εξαίρεση καλλιτεχνικές δραστηριότητες υπό συγκεκριμένους όρους) και θέτει όρια στην εργασία ανηλίκων μέσω υπουργικών αποφάσεων.

Η ΔΕΗ σέβεται την εθνική νομοθεσία και απασχολεί ανηλίκους μόνο στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης. Στις συμβάσεις αυτές δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους και η εκπαίδευσή τους βασίζεται στο πλαίσιο «Σωστή Εργασία είναι η Ασφαλής Εργασία».

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: