Δεν χρησιμοποιεί εισπράκτορες η ΔΕΥΑΑΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Μετά από προφορική καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε, για παρουσία στην περιοχή μας «εισπρακτόρων οφειλών» για λογαριασμό της ΔΕΥΑΑΝ, ενημερώνουμε τους υδροδοτούμενους από την Επιχείρησή μας ότι σε κανένα πρόσωπο δεν έχει ανατεθεί τέτοιου είδους αρμοδιότητα.

Οι λογαριασμοί της ύδρευσης πληρώνονται μόνον με τους γνωστούς τρόπους: στο ταμείο της Επιχείρησης, στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos