Δημοπρατήθηκαν:

  • Στις 21-3-2005 η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της «Ναυμαχίας» και αναδείχθηκε ανάδοχος η ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 240.000€, τα οποία προέρχονται από το ΠΕΠ Κρήτης. (Μέτρο 4.4 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας)
  • Στις 9-5-2005 η ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής στο Κεφαλοβρύσι στο Πάνω Χωριό. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ.Β.Μήλας. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000€ και πηγή χρηματοδότησής του είναι το Πρόγραμμα LEADER+.
  • Στις 12-5-2005 η διαμόρφωση του κεντρικού δρόμου του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβουσίου. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Β. Μήλας. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.254,24€ (Πηγ χρηματοδότησης ΣΑΤΑ). Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τυπικής διαδικασίας, θα υπογραφούν οι συμβάσεις κατασκευής των παραπάνω έργων και θα αρχίσουν οι σχετικές εργασίες.
 
Δημοπρατούνται, επίσης:

Από manos