Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνεδρίαση 11/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 11 του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX 3ος όροφος οδός Μ. Σφακιανάκη

με Θέματα  Συνεδρίασης :

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017
2. Συζήτηση επί εγγράφου Υπουργείου Οικονομικών το οποίο αφορά “Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν . 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”
3. Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4483/2017
4. Έγκριση αγοράς μετοχών στον “ΠΕΡΙΠΛΟΥ”
5. Γνωμοδότηση επί του 2ου Σ.Π. της μελέτης “Επέκταση Γ.Π.Σ. και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Νικολάου”
6. Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου το οποίο αφορά “επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα”
7. Έγκριση του από 2/10/2017 πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
8. Έγκριση της αριθμ. 91/2017 απόφασης Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. η οποία αφορά στην “Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου”
9. Έγκριση της αριθμ. 98/2017 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.  η οποία αφορά στην “Προέγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018”
10. Έγκριση της αριθμ. 150/2017 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α.Ν. η οποία αφορά στην “Ανάκληση της 102/2017 προηγούμενης πράξης με θέμα “1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α.Ν. 2017” και ψήφιση νέας”
11. Έγκριση της αριθμ. 143/2017 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά στην “Ζ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 και ψήφιση πίστωσης κωδικών εξόδων”
12. Έγκριση συμμετοχής παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά Ελούντας κ. Ντιμίρη Ελένης
13. Έγκριση συμμετοχής παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά Ελούντας κ. Φαρσάρη Γεωργίου
14. Έγκριση συμμετοχής παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά Ελούντας κ. Φαρσάρη Αικατερίνης
15. Έγκριση συμμετοχής παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά Ελούντας κ. Μίχου Ακριβής
16. Έγκριση συμμετοχής παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά Ελούντας του κ. Κοσόγλου Κωνσταντίνου
17. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους κ. Μπέρκοβιτς-Ιωαννίδη Βασιλείου από το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. μετά από αίτησή του
18. Έγκριση φιλοξενίας αποστολής από τον Άγιο Δομέτιο της Κύπρου
19. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
20. Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προωθητικού βίντεο
22. Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
23. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
24. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
25. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Αλεξάκη Χαρίλαου
26. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης ειδικού συνεργάτη του Δήμου κ.  Σεργάκη
27. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου   στην Αθήνα

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos