Χτίζοντας αναβαθμίδες, με ελάχιστα μέσα και ιδιαίτερα δύσκολη χειρωνακτική δουλειά, οι κοινωνίες των νησιών κατάφεραν να αποτρέψουν για πολλούς αιώνες τα φαινόμενα διάβρωσης, και να προστατεύσουν το γόνιμο χώμα της γης τους
Χτίζοντας αναβαθμίδες, με ελάχιστα μέσα και ιδιαίτερα δύσκολη χειρωνακτική δουλειά, οι κοινωνίες των νησιών κατάφεραν να αποτρέψουν για πολλούς αιώνες τα φαινόμενα διάβρωσης, και να προστατεύσουν το γόνιμο χώμα της γης τους

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Αρχιπέλαγος βρέθηκε στην ιστορική πόλη του Santiago de Compostella στην Ισπανία, με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη μίας νέας διαμεσογειακής δράσης με τίτλο Landcare.
Στόχος του Landcare είναι να βελτιωθούν οι τρέχουσες δυνατότητες κατάρτισης για απόφοιτους και νέους επιστήμονες, σχετικά με την αποκατάσταση του υποβαθμισμένου ή διαβρωμένου εδάφους στη Νότια Ευρώπη.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς πολλές διαφορετικές περιοχές και οικότοποι στη Μεσόγειο απειλούνται ή υποβαθμίζονται από ποικίλους παράγοντες όπως η διάβρωση, η υπερβόσκηση, πυρκαγιές κλπ), επηρεάζοντας με τη σειρά τους επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας (γεωργία , αλιεία, τουρισμός) αλλά και την προμήθεια ζωτικών αγαθών (πόσιμο νερό και τροφή).

Επιπλέον, η διαδικασία αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων, θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς αυτούς, συμβάλλοντας έτσι και στην ανάπτυξη της οικονομίας των Μεσογειακών χωρών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη Νότια Ευρώπη, όπου η ανεργία των νέων βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Οκτώ πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, εξειδικευμένοι σε διαφορετικούς τομείς της αποκατάστασης του εδάφους, κατέστησαν αυτή τη συνάντηση εργασίας εξαιρετικά ενημερωτική και επιτυχημένη. Από την Ελλάδα, στη συνάντηση συμμετείχαν επιστήμονες από το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος.

Η ανεξέλεγκτη και εντατική υπερβόσκηση προκαλεί δραματική υποβάθμιση και διάβρωση του εδάφους
Η ανεξέλεγκτη και εντατική υπερβόσκηση προκαλεί δραματική υποβάθμιση και διάβρωση του εδάφους

Επιπλέον, η διαδικασία αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων, θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς αυτούς, συμβάλλοντας έτσι και στην ανάπτυξη της οικονομίας των Μεσογειακών χωρών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη Νότια Ευρώπη, όπου η ανεργία των νέων βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Οκτώ πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, εξειδικευμένοι σε διαφορετικούς τομείς της αποκατάστασης του εδάφους, κατέστησαν αυτή τη συνάντηση εργασίας εξαιρετικά ενημερωτική και επιτυχημένη. Από την Ελλάδα, στη συνάντηση συμμετείχαν επιστήμονες από το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος.

Θεωρούμε ότι το Landcare αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία, για να δοθούν πρακτικές λύσεις σε καίρια προβλήματα που σχετίζονται με την υποβάθμιση του εδάφους. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει θέσει ως προτεραιότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των νησιών, καθώς η ανθρωπογενής επιβάρυνση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με ουσιαστικά αυτοκαταστροφικές πρακτικές, προκαλεί μέσα σε λίγα χρόνια, μη αναστρέψιμη επιβάρυνση στο γόνιμο έδαφος που χρειάστηκε πολλούς αιώνες για να σχηματιστεί.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos