διοικητής νοσοκομείου Νεάπολης
από την ορκωμοσία στη Υ.ΠΕ.

Ορκίστηκε ενώπιον της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντα του, ο νέος Αναπληρωτής διοικητής νοσοκομείου Νεάπολης Λασιθίου «Διαλυνάκειο», κ. Νικόλαος Παντιέρας.

βιογραφικό σημείωμα του νέου Αναπληρωτή Διοικητή.

Δημοσιεύσεις- Παρουσιάσεις

Οικονομική Αξιολόγηση της Σιδηροπενικής Αναιμίας στην περίπτωση του Γ.Ν.Νοσοκομείου Χανίων. 22ο Παννελήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Αθήνα

“Cost Analysis of self Managed Versus Traditional Care Oral coagulation Therapy”. 17th Congress of the European Hematology Association. Amsterdam

“Automated Enumeration of Immature Leukocytes Count in Cord Blood”.XXXIII Congress International Society Hematology.

“Reference Intervals in Newborn Umbilical Cord Blood”.XXXIII Congress International Society Hematology.  Israel.

-Ημερίδα για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγιειονομικών Μονάδων: “Καλές πρακτικές στο Σύστημα Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων”. Ομιλητής. Χανιά.

– Εκδήλωση Απονομής Πιστοποιητικών Ποιότητας ISO 9001/2008. “Η εμπειρία της εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στις δομές Π.Φ.Υ.  Ομιλητής. Ηράκλειο.

Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις European Hematology Association

European Resuscitation Council.

Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας.

Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.

Ελληνικης Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας.

Συνέδρια – 20th Congress of European Hematology Association (EHA) Austria, Vienna20th Congress of
European Hematology Association (EHA).
– 33ο Congress International Society Hematology.
– 17ο Congress of the European Hematology Association
-14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας.
-7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας.
-8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση  τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας.
-9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας.
-3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Εντεπα.
-19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό.
-22ο Πανελλήνιο Αιματολογικό.
-23ο Πανελλήνιο Αιματολογικό.
-24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό.
– 8ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας.
-9ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας
-3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων με Διεθνή συμμετοχή.
-5ο Παννελήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων.
-20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aids.
-3ο Πανελλήνιο forum Ογκολογίας.
-Ημερίδα “Διασφάλιση Ποιότητας Αιματολογίας & Αιμοδοσίας”.
-Ημερίδα “Σπάνια Αιματολογικά Νοσήματα”.
-Ημερίδα “Αυτοάνοση Θρομβοπενία & Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας”.
-Ημερίδα “Εκπαίδευση Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών”.
-Ημερίδα “Επιδημιολογικά HIV Λοίμωξης”.
-Ημερίδα “Γενετική Μελέτη των Αιματολογικών Κακοηθειών”.
-Ημερίδα “Παράγοντας Von Willebrand,Αιμορραγία Θρόμβωση”.
-Ημερίδα “Νεοπλασίες Λεμφικού ιστού”.
-Ημερίδα “Από την Ασφάλεια του Αίματος στην Ασφάλεια της Μετάγγισης”.
-Ημερίδα “Απώτερες Επιπλοκές-Ποιότητα Ζωής στη Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων”.
-Ημερίδα “Αιμοθεραπεία σε Αιματολογικές κακοήθειες, Σύγχρονες Πρακτικές”.-Ημερίδα “Προβλήματα Αιμόστασης στην Κλινική Πράξη”.
-Ημερίδα “Νεώτερα Δεδομένα στη Διάγνωση και την Παρακολούθηση Ασθενών με Αιμοσφαιρινοπάθειες”.
-Ημερίδα Υλοποίησης Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης Και επιχειρηματικής ευφυΐας.
-Διημερίδα “Διεπιστημονική Εκπαίδευση για την Θεραπεία των Νεοπλασματικών Νοσημάτων”
-Διημερίδα “Τεχνολόγοι και Αιματολογικός Ασθενής”
– Βεβαίωση 15ης Ετήσιας Εθνικής Συνάντησης Αιμοεπαγρύπνησης.
-Ενημέρωση για την Φαρμακοεπαγρύπνηση.
-Εφαρμογή ειδικού Λογισμικού καταγραφής της ποιότητας eQUALSUITE
.-Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία.(Green Hospital).
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos