Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με επιτυχία διεξήχθη σήμερα 7. 12.15 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Η Γενική Συνέλευση  εξέλεξε τους κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για την περίοδο από 18.12.15 έως 17.12.18 συμπληρώνοντας έτσι την σύνθεση του ΔΣ.

2.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πλαίσιο της νέας τιμολογιακής πολιτικής για τις βιομηχανίες υψηλής τάσης. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις αυτές:

Α) Από την 01.01.2016 καταργούνται οι εκπτώσεις που χορηγήθηκαν με τις από 28.02.2014 και 22.12.2014 αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της ΔΕΗ.

Β) Για την διετία 2016- 2017 εγκρίνονται  εκπτώσεις όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος  και ενέργειας με βάση τη συνολική ετήσια κατανάλωση της παροχής ή των παροχών στην υψηλή τάση κάθε εταιρείας ή ομίλου εταιρειών ως εξής:

Συνολική ετήσια κατανάλωση στην ΥΤ (σε GWh)  

Έκπτωση  όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος  και ενέργειας

 

Έως και 10 0%
Άνω των 10 έως και 50 4%
Άνω των 50 έως και 200 6%
Άνω των 200 έως και 400 8%
Άνω των 400 έως και 700 10%
Άνω των 700 έως και 1000 12%
Άνω των 1000 έως και 2000 13%
Άνω των 2000 15%

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ διαμορφώνεται ένα ευρύτατο πλαίσιο τιμολόγησης. Τα οκτώ (8) κλιμάκια εκπτώσεων όγκου σε συνδυασμό με τους επτά (7) τιμοκαταλόγους που έχει αποφασίσει το ΔΣ της ΔΕΗ διαμορφώνoυν μια γκάμα 56 εναλλακτικών τιμοκαταλόγων βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις με κάθε επιχείρηση υψηλής τάσης ξεχωριστά, για σύναψη των αστικών συμβάσεων τιμολόγησης.

Η διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί ότι κατόπιν των ανωτέρω δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ουσιαστική στήριξη της βιομηχανίας σε ότι αφορά το ενεργειακό κόστος και περιμένει την θετική αντιμετώπιση και ανταπόκριση εκ μέρους της.

  1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διάθεση μέρους του ποσού που αντιστοιχεί στο τροφείο που είχε προβλεφθεί και χορηγείται δυνάμει της από 27.2.2015 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ, στο υπουργείο Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και κατά προτεραιότητα για τη σίτιση μαθητών στα σχολεία. Η διάθεση του εκ λόγω ποσού θα γίνει υπό την προϋπόθεση, της σύναψης νέας ΕΣΣΕ που θα τροποποιεί αναλόγως την από 27.2.2015 ΕΣΣΕ.
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos