δωμάτιο πολυαισθητητιακού περιβάλλοντος MSE/Snoezelen
δωμάτιο πολυαισθητητιακού περιβάλλοντος MSE/Snoezelen

Τα επίσημα εγκαίνια του χώρου MSE/Snoezelen, που δημιουργήθηκε στο Παράρτηα ΑμεΑ Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνουν τη Τετάρτη (20/1) στην αίθουσα εκδηλώσεων του παραρτήματος (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων).

Η θεραπεία αυτή εφαρμόζεται σε ένα χώρο δομημένο με μια ποικιλία ερεθισμάτων (αρώματα, χρώματα, πολύχρωμος φωτισμός, ήχοι, μουσική) και συνδυασμούς διάφορών υλικών όπως πχ. ανάγλυφες επιφάνειες στον τοίχο για ανίχνευση με την αίσθηση της αφής και στο έδαφος με αισθητήρες για διέγερση της ικανότητας ισορροπίας μέσω της βάδισης. Τα περιβάλλοντα Snoezelen συνήθως μέσω των υλικών που αποτελούνται ερεθίζουν τις αισθήσεις όρασης, ακοής, αφής, όσφρησης και κίνησης (ιδιοδεκτικός και αιθουσαίος ερεθισμός) προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, σοβαρές νοητικές δυσκολίες. Τα αισθητήρια αυτά χρειάζεται να ερεθίζονται κατάλληλα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του παιδιού, έτσι ώστε να δημιουργείται η σωστή αντίληψη του κόσμου 18 γύρω του. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση σχετίζει την διέγερση και την ερμηνεία όλων των αισθητηριακών ερεθισμάτων μέσω των αισθητήριων μορφών (θέα, ήχος, μυρωδιά, γεύση και αφή). Η υποκίνηση της κίνησης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ιδιαίτερα, αιθουσαία διέγερση (η συνειδητοποίηση του που βρίσκεται το σώμα στο χώρο, πχ πιο είναι το επάνω) και ιδιοδεκτικότητα (με πιο τρόπο οι αρθρώσεις κινούνται).Το περιβάλλον Snoezelen παρέχει την άμεση και έμμεση διέγερση αυτών των αισθητήριων μορφών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά ή ως συλλογή για να παρέχει μια αισθητηριακή προσέγγιση (Fornes, Messbauer, Pagliano & Verheul, 2009, Hotz και συν., 2006 , Pinkney,1998, Martin και συν., 1998).

Περισσότερα για το περιβάλλον MSE/Snoezelen

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos