Ευγενία Τσουμάνη«Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία, αφού 52% του ελληνικού πληθυσμού και 45% του ευρωπαϊκού είναι γυναίκες.

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό, κοινωνικό, κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό. Είναι εργαλείο για να πετύχουμε τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κινωνική συνοχή της χώρας».

Αυτά επεσήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία της, με θέμα: «Η κυβερνητική πολιτική για την ισότητα. Η θέση της γυναίκας σήμερα», η Γ.Γ Ισότητας κ. Ευγενία Τσουμάνη, στο πλαίσιο της Παγκρήτιας εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας τηνΤετάρτη 23 Μαρτίου 2005.

Η κ. Τσουμάνη παρουσίασε τον στόχο όσο και τους άξονες δράσης για την επίτευξή του. Ανέφερε ότι στόχος είναι η ανάδειξη της εθνικής σημασίας των θεμάτων ισότητας, μέσα από η σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές προτεραιότητας (απασχόληση, ανάπτυξη, εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή), αλλά και του διεθνούς και του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντός τους ενώ άξονες δράσεις είναι:

α) Καταπολέμηση του ελλείμματος ισότητας στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις.

β) Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με θύματα τις γυναίκες.

γ) Εξάλειψη των στερεοτύπων μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας

δ) Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Παράλληλα παρέθεσε στοιχεία από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι τόσο στον τομέα της απασχόλησης των γυναικών όσο και στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Την εκδήλωσε χαιρέτισε ο Γ.Γ της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας, ο οποίος ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι «Δεν φτάνει μόνο να νομοθετεί η πολιτεία και να δημιουργεί θεσμούς που υποστηρίζουν την ισότητα αλλά πρέπει και η κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι η παροχή ίσων ευκαιριών στη γυναίκα απελευθερώνει ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία».

Εξάλλου αναφέρθηκε στο δύσκολο έργο της δημιουργίας πραγματικών συνθηκών ισότητας και γι’ αυτό, σημείωσε, «χρειάζεται η δραστηριοποίησή των φορέων που έχουν ως αντικείμενο το συγκεκριμένο θέμα, με συνεχείς παρεμβάσεις και ευαισθητοποίηση των πολιτών».

Σε λλο σημείο, τόνισε τη σημασία της δραστηριότητας της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας για την προστασία και την ανάδειξη του πολλαπλού ρόλου της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία της Κρήτης.

Τους παρισταμένους στην εκδήλωση καλωσόρισε η αναπληρωτής Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας κ. Μαρία Σακαδάκη.

Η κ. Σακαδάκη, στο καλωσόρισμά της, ανέφερε ότι στην προσπάθεια της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας να προωθήσει τα γυναικεία θέματα θέλει τους άνδρες δίπλα στις γυναίκες, να δράσουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστκά ενώ τόνισε ότι η προώθηση της ισότητας πρέπει να αποτελεί στόχο μακριά από θεωρίες και ευχολόγια.

Μαρία ΔημητρομανωλάκηΣτο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Γυναικών, με την απονομή τιμητικών πλακετών, γυναίκες από όλους τους Νομούς του νησιού για την προσφορά τους στην κοινωνία της Κρήτης.

Πρόκειται για τις:

Καράτζη Αθηνά, επιχειρηματία, από το Νομό Ηρακλείου

Κτιστάκη Δήμητρα, κατασκευάστρια κρητικών παραδοσιακών φορεσιών, από το Νομό Χανίων

Βαλαρή Ιωάννα, Πρόεδρο Λυκείου Ελληνίδων, από το Νομό Ρεθύμνου

Δημητρομανωλάκη Μαρία, αντιδήμαρχο Ιεράπετρας, από το Νομό Λασιθίου

Σημεία εισήγησης της Γενικής Γραμματέως Ισότητας

κας Ευγένιας Τσουμάνη στην εριφέρεια της Κρήτης 23 Μαρτίου 2005

– Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία, αφού 52 % του ελληνικού πληθυσμού και 54% του ευρωπαϊκού είναι γυναίκες.

Η ισότητα μεταξύ γυνακών και ανδρών είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό.

– Είναι πολιτικό γιατί συνδέεται με τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματός μας και την κατάταξη της χώρας μας στις αναπτυγμένες ή μη από τους διεθνείς οργανισμούς, αφού ο σεβασμός των γυναικείων δικαιωμάτων ενδιαφέρει από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

– Είναι κοινωνικό γιατί η εξασφάλιση της ίσης συμμετοχής όλης της κοινωνίας σε όλες τις πτυχές του βίου εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.

– Είναι οικονομικό γιατί η αξιοποίηση όλου του παραγωγικού δυναμικού της χώρας συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όταν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα οικονομικής ένταξης των γυναικών ευνοούνται το τοπικό εμπόριο και οι υπηρεσίες, ευημερεί η τοπική οικονομία.

– Για όλους τους παραπάνω λόγους η ισότητα είναι εργαλείο για να πετύχουμε την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της χώρας μας.

– Πολλά βήματα και πρόοδοι έχουν γίνει κυρίως σε θεσμικό επίπεδο. Εντούτοις, η ισότητα στην πράξη δεν έχει επιτευχθεί. Οι ανισότητς είναι περισσότερο εμφανείς στην αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

– Ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 44% έναντι 55,1% στην Ε.Ε. και 60 % (στόχος της Λισσαβόνας για το 2010 με ενδιάμεσο στόχο το 57% το 2005). Ποσοστό ανεργίας των γυναικών (Γ’ Τρίμηο 2004) 15, 8 % έναντι 6.1% που είναι το αντίστοιχο των ανδρών και 10% που είναι το μέσο ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ε.Ε. των 25. Στην Κρήτη ειδικότερα το συνολικό ποσοστό ανεργίας το Γ Τρίμηνο του 2004 ήταν 5,8% και το ποσοστό γυναικείας ανεργίας 8,5%

– Επίσης έχουν ενταθεί οι δάφορες μορφές βίας μέσα και έξω από το σπίτι και η παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών που αποτελούν επιπλέον διάκριση λόγω φύλου.

– Στερεότυπα και ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας

ImageΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Μελέτη, Νοέμβριος 2004)

Στοιχεία για τη γυναίκα θύμα

– Η πλειονότητα των γυναικών-θυμάτων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 50 ετών, είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, βρίσκονται σε μέτρια ή καλή οικονομική κατάσταση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 1 στις 3 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας – 33% -είχε υποστεί κακοποίηση (ψυχολογική, σωματική ή σεξουαλική) από το δράστη πριν προχωρήσει σε γάμο μαζί του.

Στοιχεία για τον άνδρα θύτη

– Οι 6 στους 10 ύτες είναι ηλικίας 31 έως 50 ετών και είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής. Οι 8 στους 10 δράστες ενδοοικογενειακής βίας εργάζονται και το 62% δεν κάνει καθόλου χρήση ουσιών. Τα παραπάνω στοιχεία ουσιαστικά αντικρούουν την αντίληψη που κυριαρχεί στο κοινωνικό σύνολο ότι κυρίαρχοι παράγοντες για την εκδήλωση της βίαιης συμπεριφοράς είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του δράστη, η ανεργία και η χρήση ουσιών, όπως το αλκοόλ, τα ναρκωτικά – ψυχοφάρμακα

– Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ελλειμμάτων που αποδυναμώνουν τη θέση της γυναίκας σε όλες τις πτυχές του βίου η ΓΓΙ υλοποιεί μία συνεκτική και σφαιρική Στρατηγική παρέμβαση με χρονικό ορίζοντα το 2008. Στόχος της: ανάδειξη της εθνικής σημασίας των θεμάτων ισότητας, μέσα από τη σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές προτεραιότητες (απασχόληση, ανάπτυξη, εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή), αλλά και του διεθνούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος τους.

– ¶ξονες Δράσης:

α. Καταπολέμηση του ελλείμματος ισότητας στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις

β. Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με θύματα τις γυναίκες.

γ. Εξάλειψη των στερεοτύπων μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας δ. Βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

– Το έργο που έχει μέχρι σήμερα υλοποιήσει η ΓΓΙ συνίσταται στα εξής:

– Ξεκίνησε η προετοιμασία της ΓΓΙ για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013

– Προωθήθηκαν ρυθμίσεις για τις γονικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, που εκφράζουν και μία αυξημένη μέριμνα για την μονογονεϊκή οικογένεια και τον πολύτεκνο γονέα, ενόψει της αναθεώρησης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

– Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ ΚΠΣ, υλοποιείται πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών με τελικό δικαιούχο ην ΓΓΙ. Το Πρόγραμμα αφορά όλες τις Περιφέρειες και όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας και είναι συνολικού προϋπολογισμού 53 εκατομμυρίων ευρώ. Από το έργο αυτό ωφελούνται συνολικά 9.018 γυναίκες κυρίως άνεργες, αλλά και εργαζόμενες

– Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού ρογράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ ΚΠΣ, η ΓΓΙ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ χρηματοδοτεί με 30 εκ. ευρώ την άμεση προώθηση των γυναικών αυτών στην απασχόληση. Αυτό γίνεται μέσα από την επιχορήγηση 2.500 νέων θέσεων εργασίας, την επιχορήγηση 1000 νέων ελευθέρων επαγελματιών και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 1.500 άνεργες γυναίκες ( Stage ). Διευκολύνεται ιδιαίτερα η επιχειρηματικότητα των μητέρων με ανήλικα τέκνα ή των γυναικών που φροντίζουν άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιήσουν ως έδρα της επιχείρησής τους το σπίτι τους. Επίσης, έχει προβλεφθεί η απλοποίηση των διαδικασιών για την υπαγωγή στο πρόγράμμα, με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η άνεργη στην εκδήλωση του ενδιαφέροντος της.

– Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος στην κατηγορία των ωφελούμενων γυναικών περιλαμβάνοται για πρώτη φορά και γυναίκες θύματα της παράνομης διακίνησης και εμπορίας. Οι γυναίκες αυτές προωθούνται άμεσα σε θέσεις εργασίας και παίρνουν άδεια παραμονής που ισχύει και ως άδεια εργασίας με απλοποιημένες διαδικασίες, μετά από πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΣΔΔΑ.

– Από το ΥΠΑΝ και το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» χρηματοδοτούνται τα Σχέδια γυναικείας επιχειρηματικότητας με περίπου 96 εκ. ευρώ.

Image– Υλοποιείται Πρόγραμμα με τελικό δικαιούχο την ΓΓΙ στο πλαίσιο του Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελματική Κτάρτιση» που δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προάγουν την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών και να διευκολύνουν τις οικογένειες με δημιουργία δομών στήριξης (π.χ. βρεφονηπιακούς σταθμούς). Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 19. 864.938 ευρώ. Έχουν υποβάλλει αίτηση στο πόγραμμα 48 επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε αυτό ύστερα από αξιολόγηση 32 επιχειρήσεις.

– Ειδικότερα στην Κρήτη υλοποιείται ΠΕΠ που περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν την ισότητα των φύλων ως εξής:

– Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών.

Το Μέτρο αυτό περιλαμβάνει τις δομές φύλαξης παιδιών, βοήθεία στο σπίτι, κλπ.

– Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων – αφορά κατάρτιση ανέργων εργαζομένων κλπ. – περιλαμβάνει ποσόστωση 60%.

Στην επικείμενη προκήρυξη δράσεων κατάρτισης ανέργων και κλπ σε ΚΕΚ υπάρχει δέσμευση για ποσοστό (60%) συμμετοχής των γυναικών στα προγράμματα κατάρτισης.

– Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

ImageΣτο μέτρο αυτό έχει εγκριθεί και υλοποιείται ένα σχέδιο που αφορά γυναίκες με συντονιστή φορέα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου. Συνολικά οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο μέτρο αυτό έχουν στόχο να ωφεληθούν άμεσα 960 γυναίκες σε σύνολο 1480 ωφελουμένων. Αυτό ως στόχος είναι θετικό, αλλά απαιτεί συνεχή προσπάθεια κατά την υλοποίηση των τοπικών πρωτοβουλιών για να επιτευχθεί.

– Προχωρά άμεσα η επεξεργασία Σ/Ν για την καταπολέμηση της

ενδοοικογενειακής βίας, θέμα για το οποίο απουσιάζει παντελώς το νομικό πλαίσιο. Έχει συγκροτηθεί και αρχίζει να λειτουργεί η αρμόδια Ομάδα Εργασίας.

 

Χαιρετισμός Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης

 

Με μεγάλη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση που οργανώνει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.

Όλοι νομίζω ότι γνωρίζουμε πως το θέμα της ισότητας δεν είναι απλώς ένα σημαντικό ζήτημα αλλά αποτλεί ένα δείκτη πολιτισμού.

Όσον αφορά την ελληνική κοινωνία μπορεί κανείς να πει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου σε σχέση με τη θέση της γυναίκας και τη δυνατότητά της να αναπτύσσει ελεύθερα τις ικανότητές της και να μετέχει ισότιμα στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.

Ωστόσο πολύς δρόμος απομένει ακόμη για να φτάσουμε στο ζητούμενο και αυτό το δρόμο πρέπει να τον διανύσουμε όλοι μαζί, πολιτεία και κοινωνία. Δεν φτάνει μόνο να νομοθετεί η πολιτεία και να δημιουργεί θεσμούς που υποστηρίζουν την ισότητα αλλά πρέπει και η κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι η παροχή ίσων ευκαιριών στη γυναίκα απελευθερώνει ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.

Πιστεύω ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές και τώρα το βάρος χρειάζεται να δοθεί στο να διαμορφωθεί μια αντίληψη στην κοινωνία που θα επιτρέψει να δημιουργηθούν πραγματικές συνθήκες ισότητας. Αυτό ομολογουμένως είναι ένα δύσκολο έργο και χρειάζεται η δραστηριοποίησή των φορέων που έχουν ως αντικείμενο το συγκεκριμένο θέμα, με συνεχείς παρεμβάσεις και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, η οποία είναι ένας φορέας της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει στόχο, με τις παρεμβάσεις του, να συμβάλλει στην αποδοχή από την κοινωνία της Κρήτης του πολλαπλού ρόλου της γυαίκας, να τον προστατεύσει και να τον αναδείξει.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί και έκφραση της πολιτικής της νέας διακυβέρνησης στον τομέα αυτό, της οποίας δείγματα έχουμε από το ξεκίνημα της θητείας της Κυβέρνησης. Μια πολιτική την οποία αμέσως μετά θα αναπτύξει η Γενική Γραμματέας Ισότητας κ. Τσουμάνη και θα μας δώσει και μια πλήρη εικόνα της σημερινής θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση και να σημειώσω για μια ακόμη φορά τη σημασία της αφού υπενθυμίζει σε όλους μας τον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας και δείχνει την κατεύθυνση προς μια κοινωνία ίσων ευκαιριών σε κάθε τομέα της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos