Εκθέσεως ιδεών η ανάγνωσις και έγκρισις
Προεδρείο

Ομόφωνα ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου, την πρόταση για «Στρατηγική, στόχοι και κατευθύνσεις ανάπτυξης νομού Λασιθίου την περίοδο 2007 – 2013».

Το κείμενο που εγκρίθηκε αποτελεί ουσιαστικά συρραφή ιδεών, διαφόρων προσώπων, χωρίς, κάποια ιεράρχηση των

Εκθέσεως ιδεών η ανάγνωσις και έγκρισις
Από τη συνεδρίαση

στόχων και το κυριότερο, δεν δίδεται καν απάντηση στο ερώτημα, τι θέλουμε για το νομό Λασιθίου.

Στη συνεδρίαση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, παρέστησαν και αρκετοί δήμαρχοι οι οποίοι με τη σειρά τους κατέθεσαν προτάσεις για κάποια σημεία του κειμένου.

Τελικά, η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα χωρίς καμιά αλλαγή.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos