Ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στη ναυτιλιακή κοινότητα
γυναίκες και άνδρες εμπορικού ναυτικού

Παγκόσμια ημέρα Ναυτιλίας 2019

Η προώθηση των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα δεν αποτελεί μόνο μία ιδέα ή έννοια. Αποτελεί μία αναγκαιότητα η οποία απαιτεί ισχυρή, θετική δράση ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν βαθιά παγιωμένα, Θεσμικά και πολιτιστικά εμπόδια.

Η ναυτιλία ήταν πάντα ένας ανδροκρατούμενος κλάδος και το ίδιο ισχύει σε πολλά παρεμφερή με τον κλάδο επαγγέλματα στην ναυτιλιακή κοινότητα, Αυτό όμως αλλάζει και υπάρχουν πολλοί λόγοι προς τούτο.

Η ισότητα των δύο φύλων έχει αναγνωριστεί ως υψηλής σημασίας θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορεί να κτιστεί ένα βιώσιμο μέλλον και αποτελεί έναν από τους δεκαεπτά στόχους της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους οποίους τα κράτη σε όλο τον κόσμο έχουν δεσμευθεί να υλοποιήσουν.

Η ίδια η ναυτιλιακή κοινότητα θα παρέβλεπε μία σημαντική δεξαμενή ταλέντου εάν αποτύχει στο να προωθήσει τις γυναίκες στην ναυτιλιακή κοινότητα.

Οι ομάδες διαφορετικών φύλων είναι πιο παραγωγικές από τις αποκλειστικά ανδροκρατούμενες και οι χώροι εργασίας με ανθρώπους από διαφορετικά φύλα προωθούν περαιτέρω την ικανοποίηση από την εργασία, την αφοσίωση και την παραμονή σε αυτή.

Συνεπώς η ύπαρξη γυναικών στον εργασιακό χώρο φέρει πολλαπλά οφέλη. Τούτο δεν ισχύει μόνο σε επίπεδο αριθμών. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι εταιρίες με μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια ξεπερνούν σε απόδοση αυτές που δεν έχουν.

Ο IMO υλοποιεί μία πολύ επιτυχημένη εκστρατεία προώθησης των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα για πάνω από τριάντα χρόνια.

Φυσικά, απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια και χρειάζεται το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών του ΙΜΟ και των ναυτιλιακών να διασφαλίσουν ότι οι η παρουσία των γυναικών στο ναυτιλιακό κλάδο ισχυροποιείται πραγματικά.

Υπάρχουν ήδη κάποιες επιτυχημένες ιστορίες, και αυτή τη χρονιά θέλουμε να αναδείξουμε όσες περισσότερες μπορούμε. Και θέλουμε και εσάς να μεταφέρετε τις εμπειρίες σας,

Ας κάνουμε το 2019 μία χρονιά δράσης, μία χρονιά που θα γκρεμίσουμε όλα τα εμπόδια, ισχυροποιώντας την παρουσία των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα.

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: