εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και όχι με τη φυσική παρουσία στον δήμο Ιεράπετρας
δημαρχείο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας στο πλαίσιο εναρμόνισης με τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού,  με βάση την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» σε συνδυασμό και με την ΑΠ :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/ΟΙΚ.7874/12.3.2020 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό»,

ενημερώνει ότι

από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι να εκδοθεί νέα ανακοίνωση, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν κανονικά αλλά η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και όχι με τη φυσική παρουσία.

Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται κυρίως  με τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα ή υπηρεσία, τα τηλέφωνα των οποίων είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ierapetra.gov.gr/contact/ ώστε να λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες για το θέμα που τους αφορά.

    Ειδικότερα ο Δήμος Ιεράπετρας προτρέπει τους συμπολίτες μας στο βαθμό που μπορούν και για τη δική τους μεγαλύτερη προστασία να επιλέγουν για την εξυπηρέτησή τους:

α)  Για την πληρωμή των λογαριασμών τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (web banking).

β)  Για την υποβολή αιτήσεων και την παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών  τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (email): dimos@ierapetra.gov.gr, a.peraki@0448.syzefxis.gr, ή  FAX:2842023999  κυρίως όσον αφορά υπηρεσίες πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ειδικά:

•           Για το Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο, η υποβολή των αιτήσεων  συνίσταται να γίνεται με email: dimotologio@0448.syzefxis.gov.gr. ή  στο fax  2842080103 ή τηλεφωνικά στα τηλ. 2842340368,69.

•           Για το ΚΕΠ Ιεράπετρας στα τηλ. 2842340510-12, fax 2842 24246, email d.ierapetras@kep.gov.gr , και ΚΕΠ Μακροί Γιαλού στο FAX 2843051349,  στο τηλ .2843340915 ή στο email d.makrigialou@kep.gov.gr

    Σημειώνεται ότι όπου διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δημότη, η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για ραντεβού.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos