επικίνδυνο  να συνδέουν το δίκτυο ομβρίων υδάτων με το δίκτυο λυμάτων
τα καλύμματα των φρεατίων στα χαμηλά σημεία του αγωγού να ανοίξουν

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό υπερχείλισης των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή της Πλάκας κατά την περίοδο σχετικά έντονης βροχόπτωσης, είναι κρίσιμο να επαναλάβουμε στους συμπολίτες μας που είναι συνδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ότι είναι ποινικά παράνομο, τεχνικά ανεπίτρεπτο και πρακτικά επικίνδυνο  να συνδέουν το δίκτυο συλλογής ομβρίων υδάτων (βρόχινων νερών)  των ιδιοκτησιών τους με το δίκτυο λυμάτων.

Στο παραπάνω περιστατικό στην Πλάκα, μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας, μας διαπιστώθηκε ότι μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή, παρανόμως, παροχέτευε μεγάλο τμήμα των όμβριων υδάτων της, στο δίκτυο λυμάτων, με αποτέλεσμα το δίκτυο αυτό να υπερφορτωθεί, τα καλύμματα των φρεατίων στα χαμηλά σημεία του αγωγού να ανοίξουν (με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος)  και να υπερχειλίζουν. Επίσης, κατοικίες και καταστήματα που βρίσκονται σε αυτά τα χαμηλά σημεία του οικισμού, υπέστησαν ζημιές από την αντίστροφη ροή ομβρίων και λυμάτων στις υπόγειες κατασκευές τους, μέσα από το δίκτυο που χρησιμοποιούσαν για την αποχέτευση των λυμάτων τους. Τέλος, η μεγάλη ποσότητα όμβριων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης των λυμάτων, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, τόσο στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, όσο και στη Μονάδα Επεξεργασίας, επηρεάζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Με σκοπό να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι, απαιτείται ο άμεσος διαχωρισμός, όπου αυτός υφίσταται, των όμβριων υδάτων, από τα λύματα. Ειδικότερα, ‘κουτσουνάρες’ από ταράτσες και μπαλκόνια, όμβρια ακαλύπτων χώρων και κάθε άλλη παροχή όμβριων υδάτων θα πρέπει να διοχετεύονται σύμφωνα με το Κτιριοδομικό Κανονισμό και την αντίστοιχη οικοδομική μελέτη και άδεια του κτιρίου (στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα όμβρια πρέπει να οδηγούνται στα ρείθρα των πεζοδρομίων ή σε δημόσιο δρόμο).

Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι κυρώσεις (ποινικές και αστικές) που προβλέπονται από τον Νόμο.

Ο Γενικός Δντής της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

 Ιωάννης Πεδιαδίτης
Πολιτικός Μηχανικός

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos